Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:079:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 79, 30 maart 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 79
43e jaargang
30 maart 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 646/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2000 tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van duurzame energiebronnen in de Gemeenschap (Altener) (1998-2002) 1
Gemeenschappelijke verklaring 5
*Beschikking nr. 647/2000/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2000 tot vaststelling van een meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie (SAVE) (1998-2002) 6
Verordening (EG) nr. 648/2000 van de Commissie van 29 maart 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
Verordening (EG) nr. 649/2000 van de Commissie van 29 maart 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 33e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 12
Verordening (EG) nr. 650/2000 van de Commissie van 29 maart 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 13
Verordening (EG) nr. 651/2000 van de Commissie van 29 maart 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 15
*Verordening (EG) nr. 652/2000 van de Commissie van 28 maart 2000 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 17
Verordening (EG) nr. 653/2000 van de Commissie van 29 maart 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 23
*Verordening (EG) nr. 654/2000 van de Commissie van 29 maart 2000 inzake de verlening van een vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen, nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen en nieuwe als toevoegingsmiddel te gebruiken preparaten in de diervoedingVoor de EER relevante tekst (1) 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/256/EC
*Beschikking van de Raad van 20 maart 2000 houdende machtiging van het Koninkrijk der Nederlanden tot het toepassen van een maatregel die afwijkt van artikel 11 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 36
2000/257/EC
*Beschikking van de Raad van 20 maart 2000 betreffende de steun die RIBS SpA conform het bepaalde in de nationale wet nr. 700 van 19 december 1983 betreffende de sanering van de suikerbietensector in Italië heeft verleend 38
2000/258/EC
*Beschikking van de Raad van 20 maart 2000 houdende aanwijzing van een specifiek instituut dat verantwoordelijk is voor de vaststelling van de criteria die nodig zijn voor de normalisatie van de serologische tests om de doelmatigheid van antirabiësvaccins te controleren 40
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
325/1999/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 325/99/COL van 16 december 1999 tot opstelling van een lijst van inspectieposten aan de grens in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top