Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:078:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 78, 29 maart 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 78
43e jaargang
29 maart 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 641/2000 van de Commissie van 28 maart 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 642/2000 van de Commissie van 28 maart 2000 tot opening van tranches voor de invoer van, enerzijds, zachte kwaliteitstarwe en anderzijds, kwaliteitsdurumtarwe in het kader van tariefcontingenten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 778/1999 3
*Verordening (EG) nr. 643/2000 van de Commissie van 28 maart 2000 tot regeling van het gebruik van de euro bij de besteding van de middelen van de structuurfondsen 4
*Verordening (EG) nr. 644/2000 van de Commissie van 28 maart 2000 tot vaststelling van de plafonds voor de financiering van de acties ter verbetering van de kwaliteit van de olijfolieproductie voor de productiecyclus 2000/2001 en houdende afwijking van artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 528/1999 6
*Verordening (EG) nr. 645/2000 van de Commissie van 28 maart 2000 tot vaststelling van voorschriften voor de correcte uitvoering van een aantal bepalingen van artikel 7 van Richtlijn 86/362/EEG van de Raad en van artikel 4 van Richtlijn 90/642/EEG van de Raad ten aanzien van de regeling inzake de controle van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen respectievelijk in en op granen en in en op producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit 7

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/248/EC
*Besluit van de Raad van 20 maart 2000 inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor toetreding met de Republiek Cyprus 10
2000/249/EC
*Besluit van de Raad van 20 maart 2000 inzake de beginselen, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden die zijn opgenomen in het partnerschap voor toetreding met de Republiek Malta 17
Commissie
2000/250/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 november 1999 betreffende de overheidssteun die Italië voornemens is toe te kennen ten behoeve van de bouw van nieuwe scheepswerven in Oristano (Sardinië) en Belvedere Marittimo (Calabrië)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4839) (1) 23
2000/251/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 maart 2000 houdende principiële erkenning dat het voor grondig onderzoek ingediende dossier met het oog op eventuele opneming van RPA407213 (fenamidon) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig isVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 699) (1) 26
2000/252/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 maart 2000 houdende wijziging van Beschikking 1999/710/EG tot vaststelling van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van gehakt vlees en van vleesbereidingen toestaanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 700) (1) 28
2000/253/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 maart 2000 houdende wijziging van Beschikking 97/569/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproductenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 698) (1) 32
2000/254/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 maart 2000 houdende wijziging van Beschikking 94/984/EG tot vaststelling van de diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificaten voor de invoer van vers vlees van pluimvee uit derde landen, ten aanzien van ArgentiniëVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 703) (1) 33
2000/255/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 maart 2000 houdende tweede wijziging van Beschikking 1999/789/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in PortugalVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 832) (1) 35
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top