EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 77, 28 maart 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 77
43e jaargang
28 maart 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 637/2000 van de Commissie van 27 maart 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 638/2000 van de Commissie van 27 maart 2000 inzake de levering van granen als voedselhulp 3
Verordening (EG) nr. 639/2000 van de Commissie van 27 maart 2000 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus 6
*Verordening (EG) nr. 640/2000 van de Commissie van 27 maart 2000 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1999/2000 van de voorschotten op de productieheffingen in de sector suiker 10

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/244/EC
*Besluit van de Raad van 20 maart 2000 tot wijziging van Besluit 97/787/EG tot toekenning van buitengewone financiële bijstand aan Armenië en Georgië, met het oog op de uitbreiding ervan tot Tadzjikistan 11
Commissie
2000/245/EC
*Beschikking van de Commissie van 2 februari 2000 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 4, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor vlakglas, geprofileerd glas en glasblokkenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 5016) (1) 13
2000/246/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 maart 2000 tot machtiging van de lidstaten om voor niet voor opplant bestemde aardappelen van oorsprong uit Cuba tijdelijk afwijkingen van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad toe te staan (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 692) 20
2000/247/EC
*Besluit van de Commissie van 27 maart 2000 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van gele fosfor uit de Volksrepubliek China (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 709) 23
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top