EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:014:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 14, 20 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 14
43e jaargang
20 januari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 110/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 111/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 112/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 23e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 5
Verordening (EG) nr. 113/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
*Verordening (EG) nr. 114/2000 van de Commissie van 18 januari 2000 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 8
*Verordening (EG) nr. 115/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 inzake de afgifte van de invoercertificaten voor bepaalde producten van de GN-codes 1701, 1702, 1703, en 1704 met oorsprongscumulatie ACS/LGO 14
Verordening (EG) nr. 116/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten van rijst van oorsprong uit de ACS-staten en de LGO, die in de eerste vijf werkdagen van januari 2000 op grond van Verordening (EG) nr. 2603/97 zijn aangevraagd 15
Verordening (EG) nr. 117/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2000 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees, die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 17
Verordening (EG) nr. 118/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 19
Verordening (EG) nr. 119/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 22
Verordening (EG) nr. 120/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 24
Verordening (EG) nr. 121/2000 van de Commissie van 19 januari 2000 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 26
*Richtlijn 1999/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende de handhaving van de bepalingen inzake de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die havens in de Gemeenschap aandoen 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/43/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 17 december 1999 inzake een in 2000 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, te garanderenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4491) (1) 36
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top