EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:011:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 11, 15 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 11
43e jaargang
15 januari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 87/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 88/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd magermelkpoeder 3
Verordening (EG) nr. 89/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 1e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 4
Verordening (EG) nr. 90/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 217e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 5
Verordening (EG) nr. 91/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 45e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 6
Verordening (EG) nr. 92/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 1e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving 8
Verordening (EG) nr. 93/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2176/1999 9
Verordening (EG) nr. 94/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2178/1999 10
Verordening (EG) nr. 95/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2179/1999 11
Verordening (EG) nr. 96/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2180/1999 12
Verordening (EG) nr. 97/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 13
Verordening (EG) nr. 98/2000 van de Commissie van 14 januari 2000 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 14
*Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2000/30/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 december 1999 inzake de financiering van uitvoeringsmaatregelen voor de geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4428) 41
2000/31/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 93/693/EG tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in derde landenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4515) (1) 48
2000/32/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 december 1999 tot vaststelling van het jaarplan voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 2000 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4591) 51

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1702/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1222/94 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1223/94 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van voorfixatiecertificaten voor bepaalde landbouwproducten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen (PB L 201 van 31.7.1999) 54
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top