Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:006:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 6, 11 januari 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 6
43e jaargang
11 januari 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 44/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 45/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 3
Verordening (EG) nr. 46/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp 4
Verordening (EG) nr. 47/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 inzake de levering van plantaardige olie als voedselhulp 7
Verordening (EG) nr. 48/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 10
*Verordening (EG) nr. 49/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1139/98 van de Raad betreffende de verplichte opneming in de etikettering van bepaalde met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen van andere gegevens dan die waarin Richtlijn 79/112/EEG voorziet 13
*Verordening (EG) nr. 50/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 inzake de etikettering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten die genetisch gemodificeerde of met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde additieven en aroma's bevatten 15
*Verordening (EG) nr. 51/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1040/1999, betreffende een vrijwaringsmaatregel ten aanzien van de invoer van knoflook van oorsprong uit China 18
*Verordening (EG) nr. 52/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten 19
*Verordening (EG) nr. 53/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van het definitieve steunbedrag voor sinaasappelen 20
Verordening (EG) nr. 54/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 21
Verordening (EG) nr. 55/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 23
Verordening (EG) nr. 56/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël 25
Verordening (EG) nr. 57/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van grootbloemige rozen van oorsprong uit Israël 27
Verordening (EG) nr. 58/2000 van de Commissie van 10 januari 2000 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2000/15/EC
*Besluit van de Raad van 2 december 1999 betreffende de sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië 31
Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Argentinië 32
2000/16/EC
*Besluit van de Raad van 2 december 1999 tot sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Volksrepubliek China 39
Overeenkomst voor wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Volksrepubliek China 40
Commissie
2000/17/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 maart 1999 betreffende steun voor het project Procesgeïntegreerde gasturbine bij de Nerefco-raffinaderij die Nederland voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van NerefcoVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 904) (1) 46
2000/18/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 september 1999 betreffende de overheidssteun die Italië voornemens is te verlenen aan Fiat Auto SpA voor de fabriek te Termoli (Campobasso)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3274) (1) 52
2000/19/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 december 1999 houdende wijziging van Beschikking 98/371/EG tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit bepaalde Europese landen, teneinde rekening te houden met een aantal factoren met betrekking tot de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniëVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4233) (1) 58
2000/20/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 december 1999 houdende vaststelling van gezondheidscertificaten voor de invoer uit derde landen van voor menselijke consumptie bestemde gelatine en van grondstoffen voor de vervaardiging van voor menselijke consumptie bestemde gelatineVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3989) (1) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top