Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:315:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 315, 09 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 315
42e jaargang
9 december 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (Euratom) nr. 2587/1999 van de Raad van 2 december 1999 tot vaststelling van de investeringsprojecten die krachtens artikel 41 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie aan de Commissie moeten worden meegedeeld 1
Verordening (EG) nr. 2588/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
*Verordening (EG) nr. 2589/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2424/1999 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van het bij Verordening (EG) nr. 2249/1999 van de Raad vastgestelde tariefcontingent voor de invoer van gedroogd rundvlees zonder been 6
*Verordening (EG) nr. 2590/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2312/92 en (EEG) nr. 1148/93 houdende bepalingen ter uitvoering van de regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen met levende runderen en fokpaarden 7
*Verordening (EG) nr. 2591/1999 van de Commissie van 7 december 1999 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 11
*Verordening (EG) nr. 2592/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1826/1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 929/1999 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht en een voorlopig compenserend recht op de invoer van gekweekte Atlantische zalm van oorsprong uit Noorwegen, tot wijziging van Besluit 97/634/EG tot aanvaarding van verbintenissen die in het kader van de antidumping- en antisubsidieprocedures betreffende deze zalm waren aangeboden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 772/1999 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten en compenserende rechten op de invoer van deze zalm 17
*Verordening (EG) nr. 2593/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprongVoor de EER relevante tekst (1) 26
Verordening (EG) nr. 2594/1999 van de Commissie van 8 december 1999 houdende rectificatie van de Verordeningen (EG) nr. 2243/1999, (EG) nr. 2251/1999, (EG) nr. 2258/1999 en (EG) nr. 2262/1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 32
Verordening (EG) nr. 2595/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 34
Verordening (EG) nr. 2596/1999 van de Commissie van 8 december 1999 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/813/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 november 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit de Socialistische Republiek VietnamVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3758) (1) 39
1999/814/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 november 1999 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3759) (1) 44
1999/815/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 december 1999 tot goedkeuring van maatregelen houdende verbod op het op de markt brengen van speelgoed- en kinderverzorgingsartikelen die bestemd zijn om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat een of meer van de stoffen diisononylftalaat (DINP), diethylhexylftalaat (DEHP), dibutylftalaat (DBP), diisodecylftalaat (DIDP), di-n-octylftalaat (DNOP) en butylbenzylftalaat (BBP) bevatVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4436) (1) 46
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top