Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:280:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 280, 30 oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 280
42e jaargang
30 oktober 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2294/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2295/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 3
Verordening (EG) nr. 2296/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 5
Verordening (EG) nr. 2297/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 7
Verordening (EG) nr. 2298/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 9
Verordening (EG) nr. 2299/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 12
Verordening (EG) nr. 2300/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 15
Verordening (EG) nr. 2301/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 17
Verordening (EG) nr. 2302/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 19
Verordening (EG) nr. 2303/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 21
Verordening (EG) nr. 2304/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 23
Verordening (EG) nr. 2305/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3536/91 tot vaststelling van de uiterste datum voor de inslag van mageremelkpoeder dat op grond van Verordening (EEG) nr. 3398/91 wordt verkocht 25
Verordening (EG) nr. 2306/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 26
Verordening (EG) nr. 2307/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 213e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 27
Verordening (EG) nr. 2308/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 140e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 3398/91 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving 28
Verordening (EG) nr. 2309/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 41e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 29
Verordening (EG) nr. 2310/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 249e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 31
Verordening (EG) nr. 2311/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 32
Verordening (EG) nr. 2312/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 34
Verordening (EG) nr. 2313/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 36
Verordening (EG) nr. 2314/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 38
Verordening (EG) nr. 2315/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen 40
*Verordening (EG) nr. 2316/1999 van de Commissie van 22 oktober 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen 43
*Verordening (EG) nr. 2317/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van een element van het productdossier van de benaming Idiazábal in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 66
*Verordening (EG) nr. 2318/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1370/95 ten aanzien van de datum van afgifte van de uitvoercertificaten in de sector varkensvlees 67
*Verordening (EG) nr. 2319/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 betreffende de toewijzing van uitvoercertificaten voor kaas die in 2000 in het kader van bepaalde contingenten naar de Verenigde Staten van Amerika mag worden uitgevoerd op grond van de GATT-overeenkomsten 68
Verordening (EG) nr. 2320/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp 71
Verordening (EG) nr. 2321/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp 74
Verordening (EG) nr. 2322/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1701/1999 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie of de belasting bij uitvoer van gerst naar alle derde landen 77
Verordening (EG) nr. 2323/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2176/1999 78
Verordening (EG) nr. 2324/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2177/1999 79
Verordening (EG) nr. 2325/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2178/1999 80
Verordening (EG) nr. 2326/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2179/1999 81
Verordening (EG) nr. 2327/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2180/1999 82
Verordening (EG) nr. 2328/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 83
Verordening (EG) nr. 2329/1999 van de Commissie van 29 oktober 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 85

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/705/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juli 1999 betreffende staatssteun van Nederland ten behoeve van 633 Nederlandse tankstations in de grensstreek met DuitslandVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2539) (1) 87
1999/706/EC
*Besluit van de Commissie van 30 september 1999 houdende vaststelling van de in 1999 beschikbare bedragen uit hoofde van de bijzondere kaderregeling voor bijstand ten behoeve van traditionele ACS-leveranciers van bananen (Verordening (EG) nr. 856/1999 van de Raad) (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3097) 122
1999/707/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 oktober 1999 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van paardachtigen uit de Verenigde StatenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3614) (1) 125
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
162/1999
*Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 162/1999/COL van 9 juli 1999 waarbij Noorwegen wordt vrijgesteld van de verplichting om op bepaalde soorten het in hoofdstuk III, punt 1.4, van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vermelde besluit betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (Richtlijn 69/208/EEG van de Raad) toe te passen 126
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top