Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:275:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 275, 26 oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 275
42e jaargang
26 oktober 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 22 oktober 1999 ter uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 98/633/GBVB inzake het op stabiliteit en goed nabuurschap gerichte proces in Zuidoost-Europa 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2249/1999 van de Raad van 22 oktober 1999 houdende opening van een communautair tariefcontingent voor de invoer van rundvlees zonder been, gedroogd 2
*Verordening (EG) nr. 2250/1999 van de Raad van 22 oktober 1999 inzake het tariefcontingent voor boter uit Nieuw-Zeeland 4
Verordening (EG) nr. 2251/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
*Verordening (EG) nr. 2252/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 tot verlaging van de steun voor te verwerken kleine citrusvruchten voor het verkoopseizoen 1999/2000 in verband met de overschrijding van de verwerkingsdrempel 7
*Verordening (EG) nr. 2253/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/98 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen 8
*Verordening (EG) nr. 2254/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2385/91 houdende nadere voorschriften voor een aantal bijzondere gevallen in verband met de definitie van producenten en producentengroeperingen in de sector schapen- en geitenvlees 9
*Verordening (EG) nr. 2255/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1040/1999 betreffende een vrijwaringsmaatregel ten aanzien van de invoer van knoflook van oorsprong uit China, en tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 1859/93 houdende toepassing van invoercertificaten voor de invoer van knoflook uit derde landen 11
*Verordening (EG) nr. 2256/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1621/1999 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat betreft de steun voor de teelt van druiven die bestemd zijn voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten 13
Verordening (EG) nr. 2257/1999 van de Commissie van 25 oktober 1999 inzake de levering van granen als voedselhulp 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/695/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 september 1999 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (zaak nr. IV/36.748 — Reims II)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2596) (1) 17
1999/696/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 oktober 1999 houdende erkenning dat het gegevensbestand van Noord-Ierland voor runderen volledig operationeel isVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3224) (1) 32
1999/697/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1999 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wildVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3276) (1) 33

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2201/1999 van de Commissie van 15 oktober 1999 tot vaststelling van de hoeveelheden die aan de importeurs worden toegewezen uit hoofde van de communautaire kwantitatieve contingenten die in 2000 op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China van toepassing zijn (PB L 268 van 16.10.1999) 34
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 2206/1999 van de Commissie van 18 oktober 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de compenserende steun die voortvloeit uit de koersen voor de omrekening van de euro in een nationale munteenheid of uit de op 1 september 1999 geldende wisselkoersen (PB L 269 van 19.10.1999) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top