EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:244:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 244, 16 september 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 244
42e jaargang
16 september 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 13 september 1999 houdende omschrijving van 4-MTA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties moet worden onderworpen 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1960/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
Verordening (EG) nr. 1961/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 4
Verordening (EG) nr. 1962/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 7
Verordening (EG) nr. 1963/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 7e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1489/1999 9
Verordening (EG) nr. 1964/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 10
*Verordening (EG) nr. 1965/1999 van de Commissie van 14 september 1999 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 12
Verordening (EG) nr. 1966/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1758/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe van bakkwaliteit uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 3150000 ton te verhogen 18
Verordening (EG) nr. 1967/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 2838000 ton te verhogen 20
*Verordening (EG) nr. 1968/1999 van de Commissie van 10 september 1999 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten 22
*Verordening (EG) nr. 1969/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 van de Raad wat de verhoging betreft van bepaalde autonome communautaire tariefcontingenten 38
*Verordening (EG) nr. 1970/1999 van de Commissie van 15 september 1999 houdende wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1294/1999 van de Raad inzake de bevriezing van middelen en een verbod op investeringen ten aanzien van de Federale Republiek Joegoslavië 39
*Verordening (EG) nr. 1971/1999 van de Commissie van 15 september 1999 houdende wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1084/1999 tot vaststelling van de lijst van bevoegde autoriteiten bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 900/1999 van de Raad houdende een verbod op de verkoop en de levering van aardolie en aardolieproducten aan de Federale Republiek Joegoslavië 40
*Verordening (EG) nr. 1972/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3600/92 houdende bepalingen voor de uitvoering van de eerste fase van het werkprogramma als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 41
Verordening (EG) nr. 1973/1999 van de Commissie van 15 september 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 42
Verordening (EG) nr. 1974/1999 van de Commissie van 15 september 1999 houdende vaststelling van de uiterste datum waarop aanvragen voor steun aan de particuliere opslag in de sector varkensvlees kunnen worden ingediend 43
Verordening (EG) nr. 1975/1999 van de Commissie van 15 september 1999 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 44

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/616/EC
*Reglement van orde van de Samenwerkingsraad EU-Kazachstan van 20 juli 1999 46
1999/617/EC
*Reglement van orde van de Samenwerkingsraad EU-Kirgizstan van 20 juli 1999 51
Commissie
1999/618/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juli 1999 inzake een procedure met betrekking tot de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2299/89 van de Raad (Elektronische ticketuitgifte)Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2068) (1) 56
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top