Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:242:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 242, 14 september 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 242
42e jaargang
14 september 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1948/1999 van de Commissie van 13 september 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1949/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake de levering van zachte tarwe als voedselhulp 3
*Verordening (EG) nr. 1950/1999 van de Commissie van 13 september 1999 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1191/1999 inzake de stopzetting van de visserij op schelvis door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren 8
*Verordening (EG) nr. 1951/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van België voeren 9
*Verordening (EG) nr. 1952/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van België voeren 10
*Verordening (EG) nr. 1953/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op zeeduivel door vaartuigen die de vlag van België voeren 11
*Verordening (EG) nr. 1954/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op wijting door vaartuigen die de vlag van Frankrijk voeren 12
Verordening (EG) nr. 1955/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake het vervoer van varkensvlees naar Rusland 13
*Verordening (EG) nr. 1956/1999 van de Commissie van 13 september 1999 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/608/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 september 1999 houdende wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvanVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2836) (1) 20
1999/609/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 september 1999 tot wijziging, ingevolge Richtlijn 97/78/EG van de Raad, van Beschikking 94/360/EG betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen producten die uit derde landen worden ingevoerdVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2784) (1) 28
1999/610/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 september 1999 houdende principiële erkenning ervan dat het dossier dat is ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van L 91105D (carvon) in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig isVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2799) (1) 29
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 13 september 1999 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/261/GBVB betreffende Libië 31
*Besluit van de Raad van 13 september 1999 tot wijziging van Besluit 1999/424/GBVB van de Raad tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB inzake bijkomende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië 32
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top