EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:207:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 207, 06 augustus 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 207
42e jaargang
6 augustus 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Beschikking nr. 1741/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juli 1999 tot wijziging van Beschikking nr. 1254/96/EG tot opstelling van richtsnoeren voor trans-Europese netwerken in de energiesector 1
Verordening (EG) nr. 1742/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1743/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 5
Verordening (EG) nr. 1744/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 6
Verordening (EG) nr. 1745/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 7
Verordening (EG) nr. 1746/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 9
Verordening (EG) nr. 1747/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/1999 11
Verordening (EG) nr. 1748/1999 van de Commissie van 5 augustus 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1707/1999 12
*Richtlijn 1999/76/EG van de Commissie van 23 juli 1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke analysemethoden voor de bepaling van het gehalte aan lasalocide-natrium van diervoedersVoor de EER relevante tekst (1) 13
*Richtlijn 1999/77/EG van de Commissie van 26 juli 1999 tot zesde aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest)Voor de EER relevante tekst (1) 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/538/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 98/371/EG van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van vers vlees uit bepaalde Europese landen, teneinde rekening te houden met een aantal factoren met betrekking tot Bulgarije en de Tsjechische RepubliekVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2436) (1) 21
1999/539/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 98/372/EG betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van levende runderen en levende varkens uit bepaalde Europese landen, teneinde rekening te houden met een aantal factoren met betrekking tot Bulgarije en de Tsjechische RepubliekVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2437) (1) 26
1999/540/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juli 1999 tot intrekking van Beschikking 97/408/EG inzake beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in de Tsjechische RepubliekVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2442) (1) 30
1999/541/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 juli 1999 betreffende de invoer van schapen en geiten uit Bulgarije en tot wijziging van Beschikking 97/232/EGVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2433) (1) 31
1999/542/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 juli 1999 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van sommige dieren uit Bulgarije in verband met een uitbraak van bluetongueVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2492) (1) 33

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1625/1999 van de Commissie van 23 juli 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in juli 1999 voor bepaalde melkproducten zijn ingediend in het kader van bepaalde tariefcontingenten, geopend bij Verordening (EG) nr. 1374/98 (PB L 192 van 24.7.1999) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top