EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:204:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 204, 04 augustus 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 204
42e jaargang
4 augustus 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 29 juli 1999 inzake de bijdrage van de Europese Unie tot de bevordering van de tijdige inwerkingtreding van het alomvattend kernstopverdrag (CTBT) 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1728/1999 van de Raad van 29 juli 1999 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van synthetische vezels van polyesters van oorsprong uit Taiwan en tot beëindiging van de procedure ten aanzien van de invoer van synthetische polyestervezels van oorsprong uit de Republiek Korea 3
*Verordening (EG) nr. 1729/1999 van de Commissie van 28 juli 1999 houdende bijzondere maatregelen tot afwijking van de Verordeningen (EEG) nr. 3665/87 en (EEG) nr. 3719/88 ten aanzien van melk en zuivelproducten, rundvlees, varkensvlees, eieren, slachtpluimvee, in de vorm van niet onder bijlage I bij het Verdrag vallende goederen geëxporteerde landbouwproducten en bepaalde producten van de sector granen 13
Verordening (EG) nr. 1730/1999 van de Commissie van 3 augustus 1999 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwproducten 16
Verordening (EG) nr. 1731/1999 van de Commissie van 3 augustus 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 30
Verordening (EG) nr. 1732/1999 van de Commissie van 3 augustus 1999 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand juli 1999 32
Verordening (EG) nr. 1733/1999 van de Commissie van 3 augustus 1999 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 34

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/534/EC
*Beschikking van de Raad van 19 juli 1999 betreffende op de verwerking van bepaalde dierlijke afvallen toepasselijke maatregelen ter bescherming tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën en tot wijziging van Beschikking 97/735/EG van de Commissie 37
Commissie
1999/535/EC
*Besluit nr. 1/1999 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije van 28 mei 1999 betreffende de procedures ter vereenvoudiging van de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR 1 en het opstellen van factuurverklaringen ter uitvoering van de bepalingen inzake het preferentiële handelsverkeer tussen de Europese Unie, Turkije en bepaalde Europese landen 43

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1705/1999 van de Commissie van 30 juli 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen (PB L 201 van 31.7.1999) 48
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1708/1999 van de Commissie van 30 juli 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen (PB L 201 van 31.7.1999) 48
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top