EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:199:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 199, 30 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 199
42e jaargang
30 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1671/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs voor granen 1
*Verordening (EG) nr. 1672/1999 van de Raad van 19 juli 1999 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1765/92 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen voor wat het maximumareaal voor bevloeide teelten betreft 3
*Verordening (EG) nr. 1673/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de maandelijkse verhogingen van de interventieprijs van padierijst voor het verkoopseizoen 1999/2000 4
*Verordening (EG) nr. 1674/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de steun voor vezelvlas en hennep, alsmede van het bedrag dat wordt ingehouden voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het gebruik van vlasvezels 5
*Verordening (EG) nr. 1675/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1999/2000 6
*Verordening (EG) nr. 1676/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de oriëntatieprijzen voor wijn voor het wijnoogstjaar 1999/2000 7
*Verordening (EG) nr. 1677/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 822/87 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt 8
*Verordening (EG) nr. 1678/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2332/92 betreffende de in de Gemeenschap vervaardigde mousserende wijnen, alsmede van Verordening (EEG) nr. 4252/88 inzake de bereiding en de afzet van in de Gemeenschap voortgebrachte likeurwijnen 10
*Verordening (EG) nr. 1679/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1442/88 inzake de toekenning van premies voor definitieve stopzetting van de wijnbouw op wijnbouwareaal in de wijnoogstjaren 1988/1989 tot en met 1998/1999 11
*Verordening (EG) nr. 1680/1999 van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van de basisprijs en de differentiëring naar seizoen van de basisprijs in de sector schapenvlees voor het verkoopseizoen 2000 12
*Verordening (EG) nr. 1681/1999 van de Commissie van 26 juli 1999 houdende vaststelling van de aankoopprijzen, de steunbedragen en bepaalde andere bedragen die voor het wijnoogstjaar 1999/2000 van toepassing zijn in het kader van de interventiemaatregelen in de wijnsector 15
Verordening (EG) nr. 1682/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 24
*Verordening (EG) nr. 1683/1999 van de Commissie van 28 juli 1999 houdende de opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Verordening (EG) nr. 584/96 van de Raad vastgestelde antidumpingmaatregelen ten aanzien van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of staal, van oorsprong uit de Volksrepubliek China, verzonden via Taiwan en het besluit tot registratie van de invoer van deze hulpstukken uit Taiwan 26
*Verordening (EG) nr. 1684/1999 van de Commissie van 28 juli 1999 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1999/2000, van de voorlopige regionale referentiebedragen en de aan de producenten van sojabonen, koolzaad, raapzaad en zonnebloempitten te betalen voorschotten 29
Verordening (EG) nr. 1685/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 41
Verordening (EG) nr. 1686/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor bevroren omlopen van runderen 49
Verordening (EG) nr. 1687/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 50
Verordening (EG) nr. 1688/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 52
Verordening (EG) nr. 1689/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 54
Verordening (EG) nr. 1690/1999 van de Commissie van 29 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 55
*Richtlijn 1999/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 houdende wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad voor wat betreft het kenmerken van bepaalde gevaarlijke stoffen in Oostenrijk en Zweden 57

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/519/EC
*Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz — 300 GHz 59
*Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten 71
Commissie
1999/520/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 juli 1999 tot wijziging van Beschikking 98/589/EG betreffende de verlenging van de maximumtermijn voor de aanbrenging van oormerken bij bepaalde runderen van de Spaanse veestapelVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2039) (1) 72
1999/521/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 juli 1999 houdende wijziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lijst van de erkende viskwekerijen in DuitslandVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2040) (1) 73
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top