EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 187, 20 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 187
42e jaargang
20 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1569/1999 van de Raad van 12 juli 1999 tot vaststelling van procedures voor de toepassing van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds 1
*Verordening (EG) nr. 1570/1999 van de Raad van 12 juli 1999 houdende toewijzing van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 48/1999 inzake de vaststelling van de voor 1999 geldende totaal toegestane vangsten voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften 5
Verordening (EG) nr. 1571/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 1572/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 1998/1999 13
*Verordening (EG) nr. 1573/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad, wat betreft de kenmerken van gedroogde vijgen die voor productiesteun in aanmerking komen 27
Verordening (EG) nr. 1574/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juli 1999 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 32
Verordening (EG) nr. 1575/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juli 1999 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 34
Verordening (EG) nr. 1576/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in juli 1999 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 36
Verordening (EG) nr. 1577/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het vierde kwartaal van 1999 38
Verordening (EG) nr. 1578/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in juli 1999 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 1999 40
*Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen 42

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/475/EC, EURATOM
*Besluit van de Raad van 12 juli 1999 houdende benoeming van een lid van het Economisch en Sociaal Comité 51
Commissie
1999/476/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 juni 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor wasmiddelenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1522) (1) 52
1999/477/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van de in Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad bedoelde lijst van onder doelstelling 2 vallende industriegebieden met afnemende economische activiteit (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1742) 69
1999/478/EC
*Besluit van de Commissie van 14 juli 1999 inzake vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 2042) 70

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 92/22/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende veiligheidsruiten en materialen voor ruiten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 129 van 14.5.1992) 74
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top