Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:171:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 171, 07 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 171
42e jaargang
7 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 6 juli 1999 betreffende de verlenging van Gemeenschappelijk Optreden nr. 97/289/GBVB tot vaststelling van een bijstandsprogramma van de Europese Unie om de Palestijnse Autoriteit te steunen in haar inspanningen ter bestrijding van de terroristische activiteiten die van de onder haar controle staande gebieden uitgaan 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1474/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 2
Verordening (EG) nr. 1475/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 inzake de afgifte van invoercertificaten voor bepaalde conserven van paddestoelen 4
*Verordening (EG) nr. 1476/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 5
*Verordening (EG) nr. 1477/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3220/90 tot vaststelling van de voorwaarden voor bepaalde œnologische procédés en behandelingen op grond van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad 6
*Verordening (EG) nr. 1478/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 tot vaststelling van het definitieve steunbedrag voor gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 1998/1999 8
*Verordening (EG) nr. 1479/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing 9
Verordening (EG) nr. 1480/1999 van de Commissie van 6 juli 1999 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor knoflook van oorsprong uit China 11
*Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen 12

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/441/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Beschikking 92/271/EEG betreffende de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en dierlijke producten van oorsprong of van herkomst uit de Republiek Bosnië-HerzegovinaVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1728) (1) 17
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top