EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:167:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 167, 02 juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 167
42e jaargang
2 juli 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1446/1999 van de Raad van 24 juni 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 858/94 tot invoering van een regeling voor de statistische registratie van blauwvintonijn (Thunnus thynnus) in de Gemeenschap 1
*Verordening (EG) nr. 1447/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot vaststelling van een lijst van gedragingen die een ernstige inbreuk vormen op de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid 5
*Verordening (EG) nr. 1448/1999 van de Raad van 24 juni 1999 houdende overgangsmaatregelen voor het beheer van bepaalde takken van visserij in de Middellandse Zee en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1626/94 7
Verordening (EG) nr. 1449/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
*Verordening (EG) nr. 1450/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1151/1999 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap 11
*Verordening (EG) nr. 1451/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1209/98 betreffende de verkoop van rundvlees uit de voorraden van het Verenigd Koninkrijk aan de strijdkrachten tegen vooraf vastgestelde prijzen 15
*Verordening (EG) nr. 1452/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1964/82 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van bijzondere restituties bij uitvoer van bepaalde soorten rundvlees zonder been 17
*Verordening (EG) nr. 1453/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2692/89 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion ten aanzien van de geldigheidsduur van het subsidiebewijs 19
*Verordening (EG) nr. 1454/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot afwijking van Verordening (EEG) nr. 3887/92 houdende uitvoeringsbepalingen inzake het geïntegreerde beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen 20
*Verordening (EG) nr. 1455/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van de handelsnorm voor niet-scherpsmakende pepers (paprika's) 22
Verordening (EG) nr. 1456/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 27
Verordening (EG) nr. 1457/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 29
Verordening (EG) nr. 1458/1999 van de Commissie van 1 juli 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 31
*Richtlijn 1999/63/EG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor het vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST) 33

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/427/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 mei 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan machineafwasmiddelenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1377) (1) 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top