Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:164:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 164, 30 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 164
42e jaargang
30 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1399/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 1
*Verordening (EG) nr. 1400/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot vaststelling van de richtprijs voor melk en van de interventieprijzen voor boter en mageremelkpoeder voor het melkprijsjaar 1999/2000 10
*Verordening (EG) nr. 1401/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot vaststelling van de interventieprijs voor volwassen runderen voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 1999 11
*Verordening (EG) nr. 1402/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot vaststelling van de basisprijs en de standaardkwaliteit voor geslachte varkens voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 12
*Verordening (EG) nr. 1403/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1999/2000 van bepaalde prijzen in de sector suiker en van de standaardkwaliteit voor suikerbieten 13
*Verordening (EG) nr. 1404/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1999/2000 van de afgeleide interventieprijzen voor witte suiker, de interventieprijs voor ruwe suiker, de minimumprijzen voor A-suikerbieten en B-suikerbieten, alsmede het bedrag van de vergoeding voor de verevening van de opslagkosten 15
*Verordening (EG) nr. 1405/1999 van de Raad van 24 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad en tot vaststelling van de steunbedragen in de sector zaaizaad voor de verkoopseizoenen 2000/2001 en 2001/2002 17
Verordening (EG) nr. 1406/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 23
Verordening (EG) nr. 1407/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot vaststelling van de hoogte van de van 1 juli tot en met 31 december 1999 bij invoer in de Gemeenschap van onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen in het kader van akkoorden met Estland, Letland en Litouwen toe te passen verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten 25
*Verordening (EG) nr. 1408/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1487/95 houdende vaststelling van de balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector varkensvlees en van de steunbedragen voor de producten uit de Gemeenschap 49
*Verordening (EG) nr. 1409/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1486/95 betreffende de opening en wijze van beheer van de tariefcontingenten in de varkensvleessector 51
*Verordening (EG) nr. 1410/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector en tot wijziging van een aantal ontstaansfeiten die bepaald zijn in de Verordeningen (EEG) nr. 3889/87, (EEG) nr. 3886/92, (EEG) nr. 1793/93, (EEG) nr. 2700/93 en (EG) nr. 293/98 53
*Verordening (EG) nr. 1411/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot verlening van een vergunning voor nieuwe toevoegingsmiddelen en nieuwe toepassingen van toevoegingsmiddelen voor de diervoeding 56
Verordening (EG) nr. 1412/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1023/1999 met betrekking tot de openstelling van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van maïs uit Franse interventievoorraden 63
*Verordening (EG) nr. 1413/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees 64
*Verordening (EG) nr. 1414/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische Eilanden met betrekking tot pootaardappelen (ramingsbalans) 67
*Verordening (EG) nr. 1415/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1221/1999 bedoelde openbare inschrijving 68
*Verordening (EG) nr. 1416/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1222/1999 bedoelde openbare eerste inschrijving 71
*Verordening (EG) nr. 1417/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1233/1999 bedoelde openbare inschrijving 73
Verordening (EG) nr. 1418/1999 van de Commissie van 29 juni 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van systeem A1 in de sector groenten en fruit 75
*Richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document 76
*Richtlijn 1999/67/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Richtlijn 93/49/EEG tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen 78

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/425/ECSC
*Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 21 juni 1999, betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Kazachstan voor wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten 79
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top