EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:163:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 163, 29 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 163
42e jaargang
29 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1382/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1383/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 3
*Verordening (EG) nr. 1384/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 5
*Verordening (EG) nr. 1385/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 2999/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met producten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte producten en ter vaststelling van de voorzieningsbalans voor de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 7
Verordening (EG) nr. 1386/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2198/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1350203 ton te verhogen 9
*Verordening (EG) nr. 1387/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 388/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Franse overzeese departementen (DOM) met graanproducten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans 11
*Verordening (EG) nr. 1388/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1445/76 houdende vaststelling van de lijst van de verschillende rassen van Lolium perenne L. 13
*Verordening (EG) nr. 1389/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2789/98 tot tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees 16
Verordening (EG) nr. 1390/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving 17
Verordening (EG) nr. 1391/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 19
*Verordening (EG) nr. 1392/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Finse interventiebureau 21
Verordening (EG) nr. 1393/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Belgische interventiebureau 26
Verordening (EG) nr. 1394/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1758/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe van bakkwaliteit uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1250000 ton te verhogen 31
*Verordening (EG) nr. 1395/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1759/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit interventievoorraden van het Verenigd Koninkrijk betrekking heeft, tot 1091530 ton te verhogen 33
Verordening (EG) nr. 1396/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1232/1999, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van zachte tarwe van bakkwaliteit uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 300015 ton te verhogen 35
Verordening (EG) nr. 1397/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 2338000 ton te verhogen 37
*Verordening (EG) nr. 1398/1999 van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor de verevening van de opslagkosten in de sector suiker voor het verkoopseizoen 1999/2000 39
*Richtlijn 1999/30/EG van de Raad van 22 april 1999 betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes en lood in de lucht 41

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/421/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 januari 1999 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EG-Verdrag (Zaak IV/36.253 - P&O Stena Line) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4539) 61
1999/422/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 juni 1999 tot vaststelling van de noodzakelijke maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 30 april 1999 in zaak T-44/98 RII (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1736) 83
Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 96/250/GBVB met betrekking tot de benoeming van een speciale gezant voor het gebied van de Grote Meren in Afrika 85
*Besluit van de Raad van 28 juni 1999 tot wijziging van Besluit 1999/357/GBVB van de Raad tot uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 1999/318/GBVB inzake bijkomende beperkende maatregelen tegen de Federale Republiek Joegoslavië 86
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top