EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:144:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 144, 09 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 144
42e jaargang
9 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1182/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten strekkende tot beperking van de te verstrekken gegevens 1
Verklaring van de Raad 3
Verklaring van de Commissie 3
Verordening (EG) nr. 1183/1999 van de Commissie van 8 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
*Verordening (EG) nr. 1184/1999 van de Commissie van 8 juni 1999 tot vaststelling van de jaarlijkse intrestpercentages van toepassing in geval van het ontstaan van een douaneschuld voor veredelingsproducten of onveredelde goederen (regeling actieve veredeling en tijdelijke invoer) tijdens het tweede semester 1999 6
Verordening (EG) nr. 1185/1999 van de Commissie van 8 juni 1999 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Spaanse interventiebureau 7
Verordening (EG) nr. 1186/1999 van de Commissie van 8 juni 1999 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 13

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/372/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit nr. 1/1999 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds van 28 april 1999 tot vaststelling van een aantal voorschriften voor de tenuitvoerlegging van artikel 63, lid 1, onder i) en ii), en lid 2, van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds 16
1999/373/EC
*Besluit van de Raad van 31 mei 1999 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's 20
Commissie
1999/374/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 oktober 1998 betreffende staatssteun van Duitsland ten gunste van Neptun Industrie Rostock GmbHVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3435) (1) 21
1999/375/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 mei 1999 houdende erkenning dat de Luxemburgse databank voor runderen volledig operationeel is (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1270) 34
1999/376/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 mei 1999 houdende erkenning dat de Deense databank voor runderen volledig operationeel is (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1305) 35
1999/377/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 mei 1999 houdende erkenning dat de Belgische databank voor runderen volledig operationeel is (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1349) 36

Rectificaties
Rectificatie van Besluit 1999/366/EG van de Commissie van 4 juni 1999 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ferrosilicium uit Egypte en Polen (PB L 142 van 5.6.1999) 37
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top