Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:142:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 142, 05 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 142
42e jaargang
5 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van 27 mei 1999 door de Raad aangenomen op grond van artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake onderhandelingen in de Raad van Europa over het verdrag inzake cybercriminaliteit 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1174/1999 van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
Verordening (EG) nr. 1175/1999 van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 5
Verordening (EG) nr. 1176/1999 van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 6
Verordening (EG) nr. 1177/1999 van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 770/1999 7
Verordening (EG) nr. 1178/1999 van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 8
Verordening (EG) nr. 1179/1999 van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van de bedragen van de verlaagde agrarische elementen, alsmede de aanvullende rechten die tijdens de periode van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2000 van toepassing zijn bij invoer in de Gemeenschap van bepaalde onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen in het kader van een tussentijdse overeenkomst tussen de Europese Unie en Israël 9
*Richtlijn 1999/51/EG van de Commissie van 26 mei 1999 houdende vijfde aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (tin, PCP en cadmium)Voor de EER relevante tekst (1) 22
*Richtlijn 1999/52/EG van de Commissie van 26 mei 1999 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/96/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagensVoor de EER relevante tekst (1) 26
*Richtlijn 1999/53/EG van de Commissie van 26 mei 1999 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 77/93/EEG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen 29
*Richtlijn 1999/54/EG van de Commissie van 26 mei 1999 houdende wijziging van Richtlijn 66/402/EEG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaigranen 30

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/365/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 oktober 1998 over een steunvoornemen van Oostenrijk ten behoeve van LiftgmbHVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3212) (1) 32
1999/366/EC
*Besluit van de Commissie van 4 juni 1999 tot beëindiging van de antidumpingprocedure met betrekking tot de invoer van ferrosilicium uit Egypte en Polen (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1466) 36
1999/367/EC
*Besluit van de Commissie van 4 juni 1999 betreffende de vervanging van leden van het Raadgevend Comité voor energie (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1462) 45
1999/368/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 juni 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde van runderen en varkens verkregen productenVoor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1538) (1) 46

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1134/1999 van de Commissie van 28 mei 1999 inzake de levering van zachte tarwe en rogge voor broodbereiding aan Rusland (PB L 135 van 29.5.1999) 48
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top