EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:139:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 139, 02 juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 139
42e jaargang
2 juni 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, Euratom) nr. 1149/1999 van de Raad van 25 mei 1999 tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 van de Raad tot instelling van een Garantiefonds 1
Verordening (EG) nr. 1150/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 1151/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 515/1999 5
*Verordening (EG) nr. 1152/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 tot vaststelling van de interventiedrempel voor citroenen voor het verkoopseizoen 1999/2000 14
Verordening (EG) nr. 1153/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1666/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Oostenrijkse interventievoorraden betrekking heeft, tot 305229 ton te verhogen 16
Verordening (EG) nr. 1154/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 18
Verordening (EG) nr. 1155/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief bij invoer van kleinbloemige rozen van oorsprong uit Israël 20
Verordening (EG) nr. 1156/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 22
Verordening (EG) nr. 1157/1999 van de Commissie van 1 juni 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 24
*Richtlijn 1999/46/EG van de Commissie van 21 mei 1999 tot wijziging van Richtlijn 93/16/EEG van de Raad ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titelsVoor de EER relevante tekst (1) 25
*Richtlijn 1999/49/EG van de Raad van 25 mei 1999 tot wijziging, wat het normale tarief betreft, van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 27
*Richtlijn 1999/50/EG van de Commissie van 25 mei 1999 tot wijziging van Richtlijn 91/321/EEG inzake volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoedingVoor de EER relevante tekst (1) 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/356/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 mei 1999 inzake de tijdelijke schorsing van de invoer van grondnoten en bepaalde van grondnoten afgeleide producten van oorsprong uit of verzonden uit Egypte (herz. 1) Voor de EER relevante tekst (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 1382) (1) 32

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 1093/97 van de Commissie van 16 juni 1997 tot vaststelling van handelsnormen voor meloenen en watermeloenen (PB L 158 van 17.6.1997) 34
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top