Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:120:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 120, 08 mei 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 120
42e jaargang
8 mei 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 975/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van acties op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking die een bijdrage leveren tot de verwezenlijking van de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede van de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden 1
*Verordening (EG) nr. 976/1999 van de Raad van 29 april 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitvoering van niet onder de ontwikkelingssamenwerking vallende communautaire acties die binnen het kader van het communautaire samenwerkingsbeleid een bijdrage leveren tot de algemene doelstelling van ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, alsmede tot de doelstelling van eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in derde landen 8
Verordening (EG) nr. 977/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
Verordening (EG) nr. 978/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 203e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 17
Verordening (EG) nr. 979/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 31e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 18
Verordening (EG) nr. 980/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 239e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 20
Verordening (EG) nr. 981/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 21
*Verordening (EG) nr. 982/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 houdende intrekking van een aantal verordeningen van de Commissie in de sectoren groenten en fruit en verwerkte producten van groenten en fruit 22
Verordening (EG) nr. 983/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 24
Verordening (EG) nr. 984/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2563/98 25
Verordening (EG) nr. 985/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 26
Verordening (EG) nr. 986/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 27
Verordening (EG) nr. 987/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 770/1999 28
Verordening (EG) nr. 988/1999 van de Commissie van 7 mei 1999 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit 29

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/311/EC
*Besluit van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) 30
1999/312/EC
*Beschikking van de Raad van 29 april 1999 tot wijziging van Beschikking 93/383/EEG met betrekking tot de referentielaboratoria voor de controle op mariene biotoxines 37
1999/313/EC
*Beschikking van de Raad van 29 april 1999 met betrekking tot de referentielaboratoria voor de controle op bacteriologische en virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren 40
*Mededeling betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili op het gebied van samenwerking bij het toezicht op precursoren en chemische stoffen die veelvuldig bij de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen worden gebruikt 42
Commissie
1999/314/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 april 1999 inzake de vragenlijst over Richtlijn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken Voor de EER relevante tekst(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 856) (1) 43

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 925/1999 van de Raad van 29 april 1999 betreffende de inschrijving en het gebruik in de Gemeenschap van bepaalde typen civiele subsonische straalvliegtuigen die werden aangepast en gerecertificeerd als zijnde in overeenstemming met de normen van boekdeel I, deel II, hoofdstuk 3, van bijlage 16 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, derde uitgave (juli 1993) (PB L 115 van 4.5.1999) 46
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top