EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:111:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 111, 29 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 111
42e jaargang
29 april 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 873/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 874/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 875/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 36e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1574/98 5
Verordening (EG) nr. 876/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 6
Verordening (EG) nr. 877/1999 van de Commissie van 28 april 1999 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van april 1999 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 8
*Verordening (EG) nr. 878/1999 van de Commissie van 27 april 1999 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 10
Verordening (EG) nr. 879/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/98 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie of de belasting bij uitvoer van zachte tarwe naar sommige ACS-staten 16
*Verordening (EG) nr. 880/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot herverdeling van niet-benutte hoeveelheden van de kwantitatieve contingenten die in 1998 van toepassing zijn op bepaalde producten van oorsprong uit de Volksrepubliek China 17
*Verordening (EG) nr. 881/1999 van de Commissie van 28 april 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1854/96 tot vaststelling van een lijst van referentiemethoden voor de analyse en de kwaliteitsbeoordeling van melk en zuivelproducten in het kader van de gemeenschappelijke marktordening 24
*Verordening (EG) nr. 882/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer voor bepaalde verwerkte producten op basis van kersen voor het verkoopseizoen 1999/2000 35
Verordening (EG) nr. 883/1999 van de Commissie van 28 april 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 38
Verordening (EG) nr. 884/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 39
Verordening (EG) nr. 885/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 41
Verordening (EG) nr. 886/1999 van de Commissie van 28 april 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europese Economische RUIMTE
TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA
98/316/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 316/98/COL van 4 november 1998 betreffende de veertiende wijziging van formele en materiële regels op het gebied van overheidssteun 46
98/317/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 317/98/COL van 4 november 1998 betreffende de vijftiende wijziging van formele en materiële regels op het gebied van overheidssteun 73

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993) 88
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top