Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:103:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 103, 20 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 103
42e jaargang
20 april 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van 16 april 1999 door de Raad bepaald op basis van artikel J.2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende Libië 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 811/1999 van de Commissie van 19 april 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 812/1999 van de Commissie van 19 april 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1102/89 tot vaststelling van een aantal uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1101/89 van de Raad inzake de structurele sanering van de binnenvaart 5
Verordening (EG) nr. 813/1999 van de Commissie van 19 april 1999 inzake de levering van witte suiker als voedselhulp 6
Verordening (EG) nr. 814/1999 van de Commissie van 19 april 1999 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van sorghum die in het bezit is van het Franse interventiebureau 9
Verordening (EG) nr. 815/1999 van de Commissie van 19 april 1999 tot opening van tranches voor de invoer van, enerzijds, zachte kwaliteitstarwe en anderzijds, kwaliteitsdurumtarwe in het kader van tariefcontingenten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 778/1999 14
Verordening (EG) nr. 816/1999 van de Commissie van 19 april 1999 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 15
Verordening (EG) nr. 817/1999 van de Commissie van 19 april 1999 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van veelbloemige anjers (tros) van oorsprong uit Israël 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/262/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 juli 1998 betreffende door Frankrijk verleende steun in het kader van de herkapitalisatie en de overdracht van activa van Société de Banque Occidentale (SDBO) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2406)Voor de EER relevante tekst (1) 19
1999/263/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 april 1999 houdende wijziging van Beschikking 1999/120/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen van dieren (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 962)Voor de EER relevante tekst (1) 33
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top