Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:100:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 100, 15 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 100
42e jaargang
15 april 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 765/1999 van de Commissie van 14 april 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 766/1999 van de Commissie van 14 april 1999 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 767/1999 van de Commissie van 14 april 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 768/1999 van de Commissie van 14 april 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 34e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1574/98 7
*Verordening (EG) nr. 769/1999 van de Commissie van 14 april 1999 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 8
Verordening (EG) nr. 770/1999 van de Commissie van 14 april 1999 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 14
Verordening (EG) nr. 771/1999 van de Commissie van 14 april 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/257/EC
*Besluit van de Raad van 29 maart 1999 betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake de internationale commissie ter bescherming van de Oder tegen verontreiniging 20
Overeenkomst inzake de internationale commissie ter bescherming van de Oder tegen verontreiniging 21
1999/258/EC
*Besluit van de Raad van 30 maart 1999 betreffende de sluiting van het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus vastgestelde middelen 25
Protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cyprus vastgelegde middelen 26
Informatie over de inwerkingtreding van het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de EG en de Republiek Cyprus 30
1999/259/EC
*Besluit van de Raad van 30 maart 1999 betreffende de sluiting van een protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta vastgelegde middelen 31
Protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de in het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Malta vastgelegde middelen 32
Informatie over de inwerkingtreding van het protocol inzake de verlenging van de periode waarin betalingsverplichtingen kunnen worden aangegaan voor de middelen die beschikbaar zijn gesteld in het kader van het vierde protocol inzake financiële en technische samenwerking tussen de EG en de Republiek Malta 36
1999/260/EC
*Besluit van de Raad van 30 maart 1999 houdende benoeming van twee plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's 37
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Gemengd ComitŽBe van de EER
98/55
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 55/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 38
98/56
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 56/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 40
98/57
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 57/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 41
98/58
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 58/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 42
98/59
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 59/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 43
98/60
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 60/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 44
98/61
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 61/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 46
98/62
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 62/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 48
98/63
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 63/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 50
98/62
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 64/98 van 14 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 52
98/65
*Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 65/98 van 4 juli 1998 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst 54
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top