EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:083:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 83, 27 maart 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 83
42e jaargang
27 maart 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag 1
*Verordening (EG) nr. 660/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2075/92 en tot vaststelling van de premies en de garantiedrempels voor tabaksbladeren per soortengroep en per lidstaat voor de oogsten 1999, 2000 en 2001 10
Verordening (EG) nr. 661/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
Verordening (EG) nr. 662/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 17
Verordening (EG) nr. 663/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 19
Verordening (EG) nr. 664/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 21
Verordening (EG) nr. 665/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 23
Verordening (EG) nr. 666/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 25
Verordening (EG) nr. 667/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 27
Verordening (EG) nr. 668/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 29
Verordening (EG) nr. 669/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 31
Verordening (EG) nr. 670/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 32
Verordening (EG) nr. 671/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 33
Verordening (EG) nr. 672/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 200e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 34
Verordening (EG) nr. 673/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 236e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 35
Verordening (EG) nr. 674/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 28e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 36
Verordening (EG) nr. 675/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1394/98 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische Eilanden met fokkonijnen in het kader van de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling 38
*Verordening (EG) nr. 676/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot vaststelling van de vijfde wijziging van Verordening (EG) nr. 785/95 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 603/95 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen 40
*Verordening (EG) nr. 677/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2789/98 tot tijdelijke afwijking van Verordening (EG) nr. 1445/95 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees 42
*Verordening (EG) nr. 678/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 houdende bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Pecorino Romano-kaas 43
*Verordening (EG) nr. 679/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- en Provolone-kaas 46
Verordening (EG) nr. 680/1999 van de Commissie van 26 maart 1999 houdende het besluit om geen gevolg te geven aan de offertes in het kader van de 220e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 47
*Richtlijn 1999/19/EG van de Commissie van 18 maart 1999 tot wijziging van Richtlijn 97/70/EG van de Raad betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt (1) 48

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/224/EC
*Besluit van de Raad van 22 februari 1999 tot sluiting van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël 50
Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de staat Israël 51
Gemeenschappelijke verklaring 60
Commissie
1999/225/EC
*Beschikking van de Commissie van 13 mei 1998 betreffende door Duitsland aan de onderneming Herborn und Breitenbach GmbH, voorheen Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH, verleende steun (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1687) (1) 62
226/1999/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 juli 1998 betreffende voorgenomen steun van de regio Friuli-Venezia-Giulia ten gunste van het staalbedrijf Servola SpA (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1941) (1) 69
227/1999/EC
*Beschikking van de Commissie van 29 juli 1998 inzake steun van de deelstaat Nedersaksen (Duitsland) aan Georgsmarienhütte GmbH (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2556) (1) 72
1999/228/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 maart 1999 tot wijziging van Beschikking 79/542/EEG van de Raad en van de Beschikkingen 92/160/EEG, 92/260/EEG, 93/195/EEG en 93/197/EEG wat betreft de veterinairrechtelijke voorschriften voor de tijdelijke toelating, het opnieuw binnenbrengen en de invoer in de Gemeenschap van geregistreerde paarden uit sommige delen van Saoedi-Arabië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 496) (1) 77
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top