EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:066:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 66, 13 maart 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 66
42e jaargang
13 maart 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 542/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 543/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 3
Verordening (EG) nr. 544/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 4
Verordening (EG) nr. 545/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 5
Verordening (EG) nr. 546/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 6
*Verordening (EG) nr. 547/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2802/95 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 8
Verordening (EG) nr. 548/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 219e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 10
Verordening (EG) nr. 549/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 11
Verordening (EG) nr. 550/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 235e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 12
Verordening (EG) nr. 551/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 199e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 13
Verordening (EG) nr. 552/1999 van de Commissie van 12 maart 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 27e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 14
*Richtlijn 1999/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling 16
Verklaring van de Commissie 23
Verklaring van de Raad en de Commissie 23
*Richtlijn 1999/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van voedsel en voedselingrediënten die mogen worden behandeld met ioniserende straling 24
*Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake extracten van koffie en extracten van cichorei 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
192/1999/ECSC
*Besluit nr. 1/99 van het Gemengd Comité dat werd opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Turkije betreffende de handel in producten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van toepassing is, van 23 februari 1999, betreffende de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité EGKS-Turkije 30
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top