Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 63, 12 maart 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 63
42e jaargang
12 maart 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van 9 maart 1999 vastgesteld door de Raad op grond van artikel J.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende een bijdrage van de Europese Unie tot het opnieuw opzetten van een levensvatbare politiedienst in Albanië 1
*Besluit van de Raad van 9 maart 1999 aangenomen op basis van artikel J.4, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende de uitvoering van het gemeenschappelijk optreden inzake de bijdrage van de Europese Unie tot het opnieuw opzetten van een levensvatbare politiedienst in Albanië 3
*Besluit van de Raad van 9 maart 1999 houdende aanvulling van het door de Raad op grond van artikel J.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgestelde Gemeenschappelijk Optreden 95/545/GBVB, ten aanzien van de deelneming van de Europese Unie aan de structuren voor de tenuitvoerlegging van het vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina 5
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten 6
Verordening (EG) nr. 531/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 532/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 13
Verordening (EG) nr. 533/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop van zachte tarwe van bakkwaliteit uit de voorraden van het Duitse interventiebureau voor uitvoer naar sommige ACS-landen gedurende het verkoopseizoen 1998/1999 21
*Verordening (EG) nr. 534/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de plafonds voor de financiering van de acties ter verbetering van de kwaliteit van de olijfolieproductie voor de productiecyclus 1999/2000 28
Verordening (EG) nr. 535/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 30
Verordening (EG) nr. 536/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 32
Verordening (EG) nr. 537/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 33
Verordening (EG) nr. 538/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/98 34
Verordening (EG) nr. 539/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2850/98 35
Verordening (EG) nr. 540/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/98 36
Verordening (EG) nr. 541/1999 van de Commissie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
99/194/EC
*Besluit van de Raad van 22 februari 1999 met betrekking tot de sluiting van de raamovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama 38
Kaderovereenkomst inzake samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama 39
Informatie over de datum van inwerkingtreding van de raamovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama 54
Commissie
99/195/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 juli 1998 betreffende door Italië reeds verleende of te verlenen steun ten gunste van Keller SpA en Keller Meccanica SpA (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2047) (1) 55
196/99/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1998 betreffende borgtochten voor Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2369) (1) 63
99/197/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 juli 1998 betreffende de aangekondigde kapitaalverhoging van Air France (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2404) (1) 66
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top