Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 52, 27 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 52
42e jaargang
27 februari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 22 februari 1999 tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 98/448/GBVB inzake Belarus 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 423/1999 van de Raad van 22 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken 2
Verordening (EG) nr. 424/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 4
Verordening (EG) nr. 425/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 6
Verordening (EG) nr. 426/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 9
Verordening (EG) nr. 427/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 11
Verordening (EG) nr. 428/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 13
Verordening (EG) nr. 429/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 16
Verordening (EG) nr. 430/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 18
Verordening (EG) nr. 431/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 20
Verordening (EG) nr. 432/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 22
Verordening (EG) nr. 433/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 234e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 24
Verordening (EG) nr. 434/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 198e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 25
Verordening (EG) nr. 435/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 26e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 26
Verordening (EG) nr. 436/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 218e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 28
Verordening (EG) nr. 437/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 245/1999, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Deense interventievoorraden betrekking heeft, tot 103 605 t te verhogen 29
Verordening (EG) nr. 438/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1735/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Luxemburgse interventievoorraden betrekking heeft, tot 5 282 t te verhogen 31
Verordening (EG) nr. 439/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 190/1999 houdende opening van een openbare inschrijving voor de aankoop van varkensvlees op de markt van de Gemeenschap met het oog op latere aflevering in Rusland 33
*Verordening (EG) nr. 440/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-staten voor de voorziening van raffinaderijen gedurende de periode van 1 maart 1999 tot en met 30 juni 1999 34
Verordening (EG) nr. 441/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 36
Verordening (EG) nr. 442/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 38
Verordening (EG) nr. 443/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 39
Verordening (EG) nr. 444/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 40
Verordening (EG) nr. 445/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 42
Verordening (EG) nr. 446/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 44
Verordening (EG) nr. 447/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 45
Verordening (EG) nr. 448/1999 van de Commissie van 26 februari 1999 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 47

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
99/157/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 april 1998 betreffende staatssteun ten gunste van Triptis Porzellan GmbH i. GV, Thüringen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1324) (1) 48
99/158/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 februari 1999 tot machtiging van de lidstaten om, bij wijze van uitzondering voor planten van Vitis L., met uitzondering van vruchten, van oorsprong uit Kroatië, toe te staan dat van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad wordt afgeweken (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 328) 55
99/159/EC
Beschikking van de Commissie van 18 februari 1999 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 374) 58

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 422/1999 van de Commissie van 25 februari 1999 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen (PB L 50 van 26.2.1999) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top