Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:046:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 46, 20 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 46
42e jaargang
20 februari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 372/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 februari 1999 houdende vaststelling van het communautair actieprogramma inzake de voorkoming van letsel binnen het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid (1999-2003) 1
Verordening (EG) nr. 373/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
Verordening (EG) nr. 374/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 8
Verordening (EG) nr. 375/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 9
Verordening (EG) nr. 376/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 10
*Verordening (EG) nr. 377/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot vaststelling, voor de lidstaten en voor het verkoopseizoen 1998 van het inkomensverlies, het premiebedrag per ooi en per geit en de betaling van de bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij in bepaalde probleemgebieden in de Gemeenschap 11
*Verordening (EG) nr. 378/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen 13
*Verordening (EG) nr. 379/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden 15
*Verordening (EG) nr. 380/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot vaststelling van de definitieve referentiebedragen voor producenten van sojabonen, kool- en raapzaad en zonnebloemzaad voor het verkoopseizoen 1998/1999 16
*Verordening (EG) nr. 381/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties 28
*Verordening (EG) nr. 382/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot vaststelling, voor het tweede kwartaal van 1999, van bepaalde indicatieve hoeveelheden en de individuele maxima voor de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in de Gemeenschap (1) 33
*Verordening (EG) nr. 383/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 betreffende de verkoop, tegen vooraf vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1683/98 34
*Verordening (EG) nr. 384/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 betreffende de verkoop, bij openbare inschrijving, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 2759/98 40
Verordening (EG) nr. 385/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 inzake de indiening van offertes voor openbare inschrijvingen voor de levering van landbouwproducten aan Rusland en de aanpassing van de uiterste data voor levering, een en ander in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2802/98 van de Raad 48
Verordening (EG) nr. 386/1999 van de Commissie van 19 februari 1999 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 50

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
1999/142/EC
*Beschikking van de Commissie van 25 februari 1998 betreffende door Duitsland als ontwikkelingshulp verleende steun voor de bouw van een aan Indonesië verkocht baggerschip (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 583) (1) 52
1999/143/EC
*Beschikking van de Commissie van 14 juli 1998 betreffende staatssteun ten gunste van Fabricantes Vascos de Herramientas SA (Favahe SA) en haar opvolgers (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2362) (1) 56

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 332/98 van de Commissie van 12 februari 1999 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector varkensvlees (PB L 40 van 13.2.1999) 62
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top