EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:038:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 38, 12 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 38
42e jaargang
12 februari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 307/1999 van de Raad van 8 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 met het oog op de uitbreiding ervan tot studenten 1
*Verordening (EG) nr. 308/1999 van de Raad van 8 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen 6
Verordening (EG) nr. 309/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 10
*Verordening (EG) nr. 310/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 900 000 ton te verhogen 12
*Verordening (EG) nr. 311/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft 14
Verordening (EG) nr. 312/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 15
Verordening (EG) nr. 313/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2993/94 tot vaststelling van de steun voor de voorziening van de Canarische Eilanden met zuivelproducten in het kader van de bij de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad vastgestelde regeling 23
Verordening (EG) nr. 314/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelproducten met betrekking tot de steunbedragen 33
Verordening (EG) nr. 315/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand januari 1999 39
Verordening (EG) nr. 316/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 41
Verordening (EG) nr. 317/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/98 42
Verordening (EG) nr. 318/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 43
Verordening (EG) nr. 319/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 44
Verordening (EG) nr. 320/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/98 45
Verordening (EG) nr. 321/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2849/98 46
Verordening (EG) nr. 322/1999 van de Commissie van 11 februari 1999 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2850/98 47

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/122/EC
*Besluit nr. 1/1999 van de Associatieraad - Associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, van 28 januari 1999, tot wijziging van Protocol 4 bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds 48
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met de Republiek Azerbeidzjan 55
Commissie
1999/123/EC
*Besluit van de Commissie van 9 februari 1999 tot beëindiging van de registratie van modules, kits, subassemblages en delen van televisiecamerasystemen en tot beëindiging van het onderzoek naar de vermeende ontwijking van de antidumpingmaatregelen die waren ingesteld bij Verordening (EG) nr. 1015/94 van de Raad, op de invoer van bepaalde televisiecamerasystemen uit Japan (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 276) 56
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top