Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:020:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 20, 27 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 20
42e jaargang
27 januari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 170/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 171/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 3
Verordening (EG) nr. 172/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Israël 5
Verordening (EG) nr. 173/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in januari 1999 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië 6
*Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten 8
*Verordening (EG) nr. 175/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 3942/92, (EG) nr. 86/94, (EG) nr. 1082/96 en (EG) nr. 1459/98 tot vaststelling van referentiemethoden voor de bepaling van verklikstoffen in boter, butteroil of room 22
Verordening (EG) nr. 176/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in januari 1999 worden ingediend op grond van de regelingen waarin is voorzien bij de Europa-overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten, en van de regeling waarin is voorzien bij de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië 26
Verordening (EG) nr. 177/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de hoeveelheid van bepaalde producten van de sector varkensvlees die, in het kader van de regeling die is vastgesteld in de tussen de Gemeenschap, enerzijds, en Estland, Letland en Litouwen, anderzijds, gesloten Overeenkomsten betreffende vrijhandel, beschikbaar is voor het tweede kwartaal van 1999 28
Verordening (EG) nr. 178/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in januari 1999 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië 30
Verordening (EG) nr. 179/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in januari 1999 worden ingediend op grond van Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor varkensvlees en bepaalde andere landbouwproducten 32
Verordening (EG) nr. 180/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten, die in januari 1999 worden ingediend op grond van de tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde producten in de varkensvleessector voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 1999 34
Verordening (EG) nr. 181/1999 van de Commissie van 26 januari 1999 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/61/EC
*Besluit van de Raad van 14 december 1998 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap, voor de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de resultaten van de onderhandelingen van de Wereldhandelsorganisatie over financiële diensten 38
Commissie
1999/62/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/222/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4347) (1) 54
1999/63/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 13 januari 1999 betreffende munten voor verzamelaars, medailles en penningen (kennisgeving geschied onder nummer SEC(1999) 24/2) 61
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top