EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:011:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 11, 16 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 11
42e jaargang
16 januari 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 96/1999 van de Raad van 12 januari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1950/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van zakken van polyethyleen of van polypropyleen, van oorsprong uit India, Indonesië en Thailand en tot definitieve inning van het voorlopig recht 1
Verordening (EG) nr. 97/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 98/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 7
Verordening (EG) nr. 99/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 23e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 10
*Verordening (EG) nr. 100/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van bijzondere maatregelen houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3719/88 in de sector melk en zuivelproducten 12
*Verordening (EG) nr. 101/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3143/85 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat en van Verordening (EEG) nr. 429/90 betreffende de toekenning, via openbare inschrijving, van steun voor boterconcentraat voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap 14
*Verordening (EG) nr. 102/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het eerste kwartaal van 1999 (tweede periode) (1) 16
Verordening (EG) nr. 103/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 17
Verordening (EG) nr. 104/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 18
Verordening (EG) nr. 105/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2564/98 19
Verordening (EG) nr. 106/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2563/98 20
Verordening (EG) nr. 107/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 195e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 21
Verordening (EG) nr. 108/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 215e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 22
Verordening (EG) nr. 109/1999 van de Commissie van 15 januari 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 23
*Richtlijn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 betreffende motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan bestemd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan 25

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
1999/37/EC
*Besluit van de Raad van 26 november 1998 inzake het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen over de regels voor de beslechting van geschillen over doorvoer, welke zullen worden aangenomen door de Conferentie over het Energiehandvest 37
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Finland, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie en de resultaten van de landbouwonderhandelingen van de Uruguayronde, met inbegrip van de verbeteringen van de huidige preferentiële regeling 45
Commissie
1999/38/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 houdende intrekking van Beschikking 98/104/EG betreffende beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4322) (1) 46
1999/39/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 tot goedkeuring van het door Duitsland ingediende programma voor de uitroeiing van klassieke varkenspest bij wilde varkens in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern en Nedersaksen en tot intrekking van Beschikking 96/552/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4325) (1) 47
1999/40/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 houdende intrekking van Beschikking 96/276/EG tot vaststelling van een aantal beschermende maatregelen ten aanzien van tweekleppige weekdieren van oorsprong uit Tunesië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4340) (1) 48
1999/41/EC
*Beschikking van de Commissie van 21 december 1998 tot goedkeuring van het technisch actieplan 1999 voor de verbetering van de landbouwstatistiek (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 4343) (1) 49
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top