EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:358:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 358, 31 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 358
41e jaargang
31 december 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 28 december 1998 tot verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 98/375/GBVB inzake de benoeming van een speciaal gezant van de Europese Unie voor de Federale Republiek Joegoslavië 1
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van 22 december 1998 door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake corruptie in de privésector 2
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2846/98 van de Raad van 17 december 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid 5
*Verordening (EG) nr. 2847/98 van de Raad van 22 december 1998 tot verlenging voor 1999 van de maatregelen bedoeld in Verordening (EG) nr. 1416/95 houdende vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten in 1995 voor bepaalde verwerkte landbouwproducten 14
*Verordening (EG) nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector ruwe tabak 17
Verordening (EG) nr. 2849/98 van de Commissie van 30 december 1998 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Spanje 43
Verordening (EG) nr. 2850/98 van de Commissie van 30 december 1998 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van maïs, van herkomst uit derde landen, in Portugal 44
*Verordening (EG) nr. 2851/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling voor 1999 van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan acht meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan negen meter bedraagt, op tong mogen vissen 45
Verordening (EG) nr. 2852/98 van de Commissie van 30 december 1998 betreffende de opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van sorgho, van herkomst uit derde landen, in Spanje 55
Verordening (EG) nr. 2853/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 57
Verordening (EG) nr. 2854/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 59
Verordening (EG) nr. 2855/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 67
Verordening (EG) nr. 2856/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 69
Verordening (EG) nr. 2857/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 72
Verordening (EG) nr. 2858/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 75
Verordening (EG) nr. 2859/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van het voorschot op de steun 77
Verordening (EG) nr. 2860/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 79
Verordening (EG) nr. 2861/98 van de Commissie van 30 december 1998 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 81
Verordening (EG) nr. 2862/98 van de Commissie van 30 december 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 83
*Verordening (EG) nr. 2863/98 van de Raad van 30 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/97 betreffende de invoer in de Gemeenschap van producten uit Bosnië-Herzegovina en Kroatië en de invoer van wijn uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en uit Slovenië 85
*Verordening (EG) nr. 2864/98 van de Commissie van 30 december 1998 tot vaststelling, voor het jaar 1999, van de uitvoeringsbepalingen voor de bij Verordening (EG) nr. 70/97 van de Raad vastgestelde invoerregeling met betrekking tot bepaalde producten van de rundvleessector 90
*Verordening (EG) nr. 2865/98 van de Commissie van 30 december 1998 betreffende het beheer van de invoerplafonds voor verse en verwerkte zure kersen van oorsprong uit de Republiek Bosnië-Herzegovina en de Republiek Kroatië 98
*Richtlijn 98/93/EG van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging van Richtlijn 68/414/EEG houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden 100
*Richtlijn 98/94/EG van de Raad van 14 december 1998 tot wijziging van Richtlijn 94/4/EG en tot verlenging van de tijdelijke afwijkende maatregel voor Duitsland en Oostenrijk 105
*Richtlijn 98/99/EG van de Raad van 14 december 1998 houdende wijziging van Richtlijn 97/12/EG tot wijziging en bijwerking van Richtlijn 64/432/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens 107

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/743/EC
*Besluit van de Raad van 21 december 1998 houdende nadere bepalingen betreffende de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité 109
98/744/EC
*Beschikking van de Raad van 21 december 1998 inzake wisselkoersaangelegenheden met betrekking tot de Kaapverdische escudo 111
98/745/EC
*Beschikking van de Raad van 17 december 1998 tot wijziging van Beschikking 97/534/EG van de Commissie houdende verbod, in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën, op het gebruik van risicomateriaal 113
98/746/EC
*Besluit van de Raad van 21 december 1998 betreffende de goedkeuring, namens de Gemeenschap, van de wijziging van de bijlagen II en III bij het Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa, zoals vastgesteld tijdens de zeventiende bijeenkomst van de Permanente Commissie voor het Verdrag 114
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top