EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:351:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 351, 29 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 351
41e jaargang
29 december 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk optreden van 21 december 1998 door de Raad aangenomen op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake de strafbaarstelling van deelneming aan een criminele organisatie in de lidstaten van de Europese Unie 1
Verklaring van de Raad 3
Verklaring van de Oostenrijkse delegatie betreffende artikel 3 3
Verklaring van de Deense delegatie betreffende artikel 3 3
Verklaring van de Duitse delegatie betreffende artikel 4, tweede alinea 3
Verklaring van de Belgische delegatie betreffende artikel 1 3
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2821/98 van de Raad van 17 december 1998 tot wijziging, wat betreft de intrekking van de toelating van bepaalde antibiotica, van Richtlijn 70/524/EEG betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding 4
*Verordening (EG) nr. 2822/98 van de Raad van 21 december 1998 houdende tijdelijke, gehele of gedeeltelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde visserijproducten (1999) 9
*Verordening (EG) nr. 2823/98 van de Raad van 21 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 730/98 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijproducten 12
*Verordening (EG) nr. 2824/98 van de Raad van 21 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1734/94 betreffende de financiële en technische samenwerking met de bezette gebieden 13
*Verordening (EG) nr. 2825/98 van de Raad van 22 december 1998 houdende vrijstelling van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief welke van toepassing is op de invoer in de Gemeenschap van bereidingen en conserven van sardines van oorsprong uit Marokko 15
*Verordening (EG) nr. 2826/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op zwarte koolvis door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken 16
*Verordening (EG) nr. 2827/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op sprot door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Denemarken 17
*Verordening (EG) nr. 2828/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op sprot door vissersvaartuigen die de vlag voeren van Finland 18
*Verordening (EG) nr. 2829/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op haring door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk 19
Verordening (EG) nr. 2830/98 van de Commissie van 28 december 1998 inzake de levering van granen als voedselhulp 20
*Verordening (EG) nr. 2831/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector 25
Verordening (EG) nr. 2832/98 van de Commissie van 28 december 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 27
Verordening (EG) nr. 2833/98 van de Commissie van 28 december 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 29
Verordening (EG) nr. 2834/98 van de Commissie van 28 december 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 32
Verordening (EG) nr. 2835/98 van de Commissie van 28 december 1998 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 33
*Richtlijn 98/100/EG van de Commissie van 21 december 1998 houdende wijziging van Richtlijn 92/76/EEG tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/734/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 november 1998 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor landmobiele satellietgrondstations (LMES) die in de 1,5/1,6 GHz-band werken (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3695) (1) 37

Bericht aan de lezers s3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top