EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:349:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 349, 24 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 349
41e jaargang
24 december 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro 1
*Verordening (EG) nr. 2800/98 van de Raad van 15 december 1998 houdende overgangsmaatregelen voor de invoering van de euro in het gemeenschappelijk landbouwbeleid 8
*Verordening (EG) nr. 2801/98 van de Raad van 14 december 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 45/98 inzake de vaststelling van de voor 1998 geldende TAC's voor bepaalde visbestanden of groepen visbestanden, alsmede bepaalde bij de visserij in acht te nemen voorschriften 10
*Verordening (EG) nr. 2802/98 van de Raad van 17 december 1998 betreffende een programma om de Russische Federatie van landbouwproducten te voorzien 12
Verordening (EG) nr. 2803/98 van de Commissie van 23 december 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
Verordening (EG) nr. 2804/98 van de Commissie van 23 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1760/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1 700 000 ton te verhogen 17
Verordening (EG) nr. 2805/98 van de Commissie van 23 december 1998 tot opening van gewone openbare inschrijvingen voor de verkoop, met het oog op uitvoer, van alcohol uit wijnbouwproducten 19
*Verordening (EG) nr. 2806/98 van de Commissie van 23 december 1998 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bananen in het kader van de tariefcontingenten en de invoer van traditionele ACS-bananen, voor het eerste kwartaal van 1999, en de indiening van nieuwe aanvragen (1) 32
*Verordening (EG) nr. 2807/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 661/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad met betrekking tot de quotaregeling voor verwerkte producten op basis van tomaten 34
*Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector 36
*Verordening (EG) nr. 2809/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen ter uitvoering, in de sector granen, van Verordening (EG) nr. 1706/98 van de Raad tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) 41
*Verordening (EG) nr. 2810/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende overgangsmaatregelen betreffende de landbouwomrekeningskoersen die vooraf zijn vastgesteld vóór 1 januari 1999 44
*Verordening (EG) nr. 2811/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het definitieve steunbedrag voor sinaasappelen 46
*Verordening (EG) nr. 2812/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2304/98 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 2456/93 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad wat de openbare interventie betreft 47
*Verordening (EG) nr. 2813/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van de overgangsmaatregelen voor de invoering van de euro in het gemeenschappelijk landbouwbeleid 48
*Verordening (EG) nr. 2814/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1164/89 van de Commissie houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep 50
*Verordening (EG) nr. 2815/98 van de Commissie van 22 december 1998 betreffende de handelsnormen voor olijfolie 56
Verordening (EG) nr. 2816/98 van de Commissie van 23 december 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 59
Verordening (EG) nr. 2817/98 van de Commissie van 23 december 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 62

Bericht aan de lezers s3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top