EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:320:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 320, 28 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 320
41e jaargang
28 november 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG, EGKS, Euratom) nr. 2548/98 van de Raad van 23 november 1998 tot wijziging van het Financieel Reglement van 21 december 1977 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen 1
Verordening (EG) nr. 2549/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
Verordening (EG) nr. 2550/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 8
Verordening (EG) nr. 2551/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira 10
Verordening (EG) nr. 2552/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/98 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden 12
Verordening (EG) nr. 2553/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen 14
Verordening (EG) nr. 2554/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht in het kader van de 213e deelinschrijving die overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89 in het kader van de algemene interventiemaatregelen is gehouden 16
Verordening (EG) nr. 2555/98 van de Commissie van 27 november 1998 inzake de levering van zuivelproducten als voedselhulp 17
*Verordening (EG) nr. 2556/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling, voor het jaar 1999, van de bepalingen voor de toepassing van het tariefcontingent voor rundvlees die bij de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië zijn vastgesteld 20
Verordening (EG) nr. 2557/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 193e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 24
Verordening (EG) nr. 2558/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de eenentwintigste bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 25
*Verordening (EG) nr. 2559/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns 27
*Verordening (EG) nr. 2560/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) 28
Verordening (EG) nr. 2561/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst 32
*Verordening (EG) nr. 2562/98 van de Commissie van 27 november 1998 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de regeling die geldt bij invoer van bepaalde producten van de sector varkensvlees, van oorsprong uit de ACS-staten, en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 904/90 34
Verordening (EG) nr. 2563/98 van de Commissie van 27 november 1998 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion 40
Verordening (EG) nr. 2564/98 van de Commissie van 27 november 1998 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen 43
Verordening (EG) nr. 2565/98 van de Commissie van 27 november 1998 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in Europa 46
Verordening (EG) nr. 2566/98 van de Commissie van 27 november 1998 betreffende een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen 49
Verordening (EG) nr. 2567/98 van de Commissie van 27 november 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 52
*Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang 54

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/683/EC
*Beschikking van de Raad van 23 november 1998 inzake wisselkoersaangelegenheden met betrekking tot de CFA-frank en de Comoren-frank 58
Commissie
98/684/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 november 1998 tot vrijstelling van bepaalde rijwielonderdelen uit de Volksrepubliek China van de bij Verordening (EG) nr. 71/97 van de Raad vastgestelde uitbreiding van het bij Verordening (EEG) nr. 2474/93 ingestelde antidumpingrecht (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3529) 60
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top