Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:315:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 315, 25 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 315
41e jaargang
25 november 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2517/98 van de Commissie van 24 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2518/98 van de Commissie van 23 november 1998 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 3
*Verordening (EG) nr. 2519/98 van de Commissie van 24 november 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1249/96 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen 7
*Verordening (EG) nr. 2520/98 van de Commissie van 24 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 544/97 door invoering van een oorsprongscertificaat voor uit Maleisië ingevoerde knoflook 10
*Verordening (EG) nr. 2521/98 van de Commissie van 24 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 577/97 houdende enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2991/94 van de Raad tot vaststelling van normen voor smeerbare vetproducten en van Verordening (EEG) nr. 1898/87 van de Raad betreffende de bescherming van de benaming van melk en zuivelproducten bij het in de handel brengen 12
*Richtlijn 98/85/EG van de Commissie van 11 november 1998 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen (1) 14

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/670/EC
*Besluit nr. 2/98 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, van 5 november 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Polen aan het communautaire programma voor het midden- en kleinbedrijf 35
98/671/EC
*Besluit nr. 3/98 van de Associatieraad tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, van 5 november 1998, tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Polen aan de programma's van de Gemeenschap op het gebied van cultuur 38
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top