EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:309:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 309, 19 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 309
41e jaargang
19 november 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2479/98 van de Raad van 12 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 66/98 houdende bepaalde instandhoudings- en controlemaatregelen voor de visserij in de Antarctische wateren 1
*Verordening (EG) nr. 2480/98 van de Raad van 16 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 50/98 houdende verdeling, voor 1998, van de vangstquota van de Gemeenschap in de wateren van Groenland 7
Verordening (EG) nr. 2481/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 9
Verordening (EG) nr. 2482/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 11
Verordening (EG) nr. 2483/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 13
Verordening (EG) nr. 2484/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1574/98 15
Verordening (EG) nr. 2485/98 van de Commissie van 18 november 1998 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A2-stelsel in de sector groenten en fruit 16
*Verordening (EG) nr. 2486/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot opening van de in artikel 38 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad bedoelde preventieve distillatie voor het wijnoogstjaar 1998/1999 18
*Verordening (EG) nr. 2487/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot vaststelling, voor de periode 1998/1999, van de coëfficiënten voor in de vorm van Irish whiskey uitgevoerde granen 21
*Verordening (EG) nr. 2488/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot vaststelling, voor de periode 1998/1999, van de coëfficiënten voor in de vorm van Scotch whisky uitgevoerde granen 23
*Verordening (EG) nr. 2489/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot vaststelling, voor de periode 1998/1999, van de coëfficiënten voor in de vorm van Spaanse whisky uitgevoerde granen 25
*Verordening (EG) nr. 2490/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/98 houdende toepassingsbepalingen inzake het uit productie nemen van grond als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1765/92 van de Raad 27
*Verordening (EG) nr. 2491/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen 28
*Verordening (EG) nr. 2492/98 van de Commissie van 18 november 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Besluit nr. 2/98 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer (98/549/EG) met het oog op het beheer van een jaarlijks tariefcontingent voor visvoer van de GN-codes ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 en ex 2309 90 41 van oorsprong uit de Faeröer 35
*Verordening (EG) nr. 2493/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2125/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen 38
Verordening (EG) nr. 2494/98 van de Commissie van 18 november 1998 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 41
Verordening (EG) nr. 2495/98 van de Commissie van 18 november 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 43

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/649/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 november 1998 inzake een aanvullende financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3357) 45
98/650/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 november 1998 inzake een aanvullende financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3358) 47
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top