Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:284:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 284, 22 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 284
41e jaargang
22 oktober 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2262/98 van de Raad van 19 oktober 1998 tot vaststelling van bepaalde maatregelen betreffende de invoer van be- en verwerkte landbouwproducten uit Zwitserland om rekening te houden met de resultaten van de in het kader van de Uruguay-ronde gevoerde onderhandelingen in de landbouwsector 1
Verordening (EG) nr. 2263/98 van de Commissie van 20 oktober 1998 tot vaststelling van het beloop van de van 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 bij invoer in de Gemeenschap van onder Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad vallende goederen van herkomst uit Zwitserland toe te passen agrarische elementen en aanvullende invoerrechten 5
Verordening (EG) nr. 2264/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
Verordening (EG) nr. 2265/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 18
Verordening (EG) nr. 2266/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 20
Verordening (EG) nr. 2267/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de twaalfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1574/98 22
*Verordening (EG) nr. 2268/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 houdende zeventiende wijziging van Verordening (EG) nr. 913/97 tot vaststelling van buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt in de sector varkensvlees in Spanje 23
*Verordening (EG) nr. 2269/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 houdende opening van een permanente openbare inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor olijfolie voor het verkoopseizoen 1998/1999 25
Verordening (EG) nr. 2270/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector rijst 30
Verordening (EG) nr. 2271/98 van de Commissie van 21 oktober 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in oktober 1998 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees, die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië 33

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/591/EC
*Besluit van de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika 35
Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika 37
98/592/EC
*Besluit van de Raad van 15 oktober 1998 tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Oekraïne 45
98/593/EC
*Besluit nr. 2/98 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, van 9 oktober 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Slowaakse Republiek aan het meerjarenprogramma ter bevordering van de energie-efficiëntie in de Gemeenschap (SAVE II) 47

Rectificaties
Rectificatie van Besluit 98/319/EG van de Raad van 27 april 1998 betreffende de regeling inzake de machtiging van ambtenaren en personeelsleden van het secretariaat-generaal van de Raad voor de raadpleging van gerubriceerde gegevens die de Raad in zijn bezit heeft (PB L 140 van 12.5.1998) 50
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top