EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:277:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 277, 14 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 277
41e jaargang
14 oktober 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2196/98 van de Raad van 1 oktober 1998 betreffende de toekenning van communautaire financiële bijstand voor maatregelen ten behoeve van het gecombineerd vervoer 1
Verordening (EG) nr. 2197/98 van de Commissie van 13 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 7
Verordening (EG) nr. 2198/98 van de Commissie van 13 oktober 1998 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Duitse interventiebureau 9
Verordening (EG) nr. 2199/98 van de Commissie van 13 oktober 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 14
*Richtlijn 98/76/EG van de Raad van 1 oktober 1998 tot wijziging van Richtlijn 96/26/EG inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/568/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 oktober 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Guatemala (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2950) (1) 26
98/569/EC
*Beschikking van de Commissie van 6 oktober 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, levend, van oorsprong uit Tunesië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2952) (1) 31
98/570/EC
*Beschikking van de Commissie van 7 oktober 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Tunesië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2978) (1) 36
98/571/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2967) (1) 42
98/572/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit Cuba (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2970) (1) 44
98/573/EC
*Beschikking van de Commissie van 12 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2971) (1) 49
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top