Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:251:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 251, 11 september 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 251
41e jaargang
11 september 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1922/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1923/98 van de Commissie van 10 september 1998 houdende vaststelling van de gemiddelde opbrengst aan olijven en aan olie over de laatste vier verkoopseizoenen, 1993/1994 tot en met 1996/1997 3
Verordening (EG) nr. 1924/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 16
Verordening (EG) nr. 1925/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout 18
Verordening (EG) nr. 1926/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 20
Verordening (EG) nr. 1927/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 21
Verordening (EG) nr. 1928/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 22
Verordening (EG) nr. 1929/98 van de Commissie van 10 september 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1564/98 23
Verordening (EG) nr. 1930/98 van de Commissie van 10 september 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 24
Verordening (EG) nr. 1931/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 28
Verordening (EG) nr. 1932/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 30
Verordening (EG) nr. 1933/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 32
Verordening (EG) nr. 1934/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag 33
Verordening (EG) nr. 1935/98 van de Commissie van 10 september 1998 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1907/98 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/535/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 september 1998 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor het terrestrisch telecommunicatiesysteem voor vliegtuigpassagiers (TFTS) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2378) (1) 36
98/536/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 september 1998 houdende vaststelling van de lijst van nationale referentielaboratoria voor de opsporing van residuen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2487) (1) 39

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1833/98 van de Commissie van 25 augustus 1998 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op de invoer van rijwielen van oorsprong uit Taiwan (PB L 238 van 26.8.1998) 43
Rectificatie van Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen (PB L 226 van 18.8.1997) 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top