EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:234:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 234, 21 augustus 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 234
41e jaargang
21 augustus 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1814/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1815/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 3
Verordening (EG) nr. 1816/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 7
Verordening (EG) nr. 1817/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 8
Verordening (EG) nr. 1818/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1746/98 9
Verordening (EG) nr. 1819/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 10
Verordening (EG) nr. 1820/98 van de Commissie van 20 augustus 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen 12

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/526/EC
*Beschikking van de Commissie van 4 februari 1998 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-Overeenkomst wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.950 - Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 70) (1) 14
98/527/EC, EURATOM
*Beschikking van de Commissie van 24 juli 1998 betreffende de behandeling van BTW-fraude (verschil tussen de theoretische en de werkelijke BTW-ontvangsten) in de nationale rekeningen (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2202) (1) 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top