Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:226:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 226, 13 augustus 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 226
41e jaargang
13 augustus 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1769/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 1770/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 3
Verordening (EG) nr. 1771/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 5
Verordening (EG) nr. 1772/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de tweede deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1574/98 7
Verordening (EG) nr. 1773/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 betreffende Verordening (EG) nr. 1218/96 inzake de gedeeltelijke vrijstelling van de invoerheffing voor bepaalde producten van de sector granen, in het kader van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en Roemenië anderzijds 8
Verordening (EG) nr. 1774/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 betreffende Verordening (EG) nr. 1218/96 inzake de gedeeltelijke vrijstelling van de invoerheffing voor bepaalde producten van de sector granen, in het kader van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en Roemenië anderzijds 9
Verordening (EG) nr. 1775/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 betreffende Verordening (EG) nr. 1218/96 inzake de gedeeltelijke vrijstelling van de invoerheffing voor bepaalde producten van de sector granen, in het kader van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en Roemenië anderzijds 10
Verordening (EG) nr. 1776/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 11
Verordening (EG) nr. 1777/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen in de sector granen 13
Verordening (EG) nr. 1778/98 van de Commissie van 12 augustus 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 14
*Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen 16

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/504/EC
*Besluit van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de sluiting van de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds 24
Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en de Verenigde Mexicaanse Staten anderzijds 25
Slotakte 31
Mededeling inzake de inwerkingtreding van de Interim-overeenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds 49
Commissie
98/505/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 juli 1998 houdende wijziging van Beschikking 98/372/EG betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van levende runderen en levende varkens uit bepaalde Europese landen, teneinde rekening te houden met een aantal factoren met betrekking tot Kroatië en Tsjechië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2239) (1) 50
98/506/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 juli 1998 houdende rectificatie van Beschikking 97/306/EG tot wijziging van de grenzen van de Spaanse probleemgebieden in de zin van de artikelen 20 tot en met 25 van Verordening (EG) nr. 950/97 (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2279) 57
98/507/EC
*Beschikking van de Commissie van 28 juli 1998 tot wijziging van Beschikking 97/408/EG inzake beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in de Tsjechische Republiek (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2276) (1) 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top