EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:217:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 217, 05 augustus 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 217
41e jaargang
5 augustus 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1727/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1728/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1997/1998, van het definitieve steunbedrag voor citroenen 3
*Verordening (EG) nr. 1729/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van het bedrag van het steunvoorschot voor citroenen 4
*Verordening (EG) nr. 1730/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 betreffende de verkoop, aan distilleerderijen en aan de diervoederindustrie, van gedroogde vijgen (basisproduct) van de oogst 1997 die in het bezit zijn van het Griekse opslagbureau, tegen een vooraf vastgestelde prijs 5
*Verordening (EG) nr. 1731/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van het bedrag van de steun voor de productie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald 7
Verordening (EG) nr. 1732/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1579/98 teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge uit Deense interventievoorraden betrekking heeft, tot 200000 ton te verhogen 9
*Verordening (EG) nr. 1733/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de voor perziken aan de telers te betalen minimumprijs, en van het bedrag van de productiesteun voor perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap 11
*Verordening (EG) nr. 1734/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1998/1999, van de voor Williams- en Rochaperen aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de productiesteun voor deze peren op siroop en/of op natuurlijk vruchtensap 12
Verordening (EG) nr. 1735/98 van de Commissie van 4 augustus 1998 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Luxemburgse interventiebureau 13
*Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/484/EC
*Besluit van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de voor de periode van 28 februari 1998 tot en met 27 februari 2001 geldende vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren 27
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling van de voor de periode van 28 februari 1998 tot en met 27 februari 2001 geldende vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren 29
Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 28 februari 1998 tot en met 27 februari 2001 geldende vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren 30
Commissie
98/485/EC
*Aanbeveling van de Commissie van 1 juli 1998 betreffende kinderverzorgings- en speelgoedartikelen die bestemd zijn om door kinderen onder de leeftijd van drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat (kennisgeving geschied onder nummer SEC(1998) 738) 35
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top