Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:216:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 216, 04 augustus 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 216
41e jaargang
4 augustus 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 1723/98 van de Commissie van 3 augustus 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 1724/98 van de Commissie van 3 augustus 1998 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus 3
Verordening (EG) nr. 1725/98 van de Commissie van 3 augustus 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 4

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/481/EC
*Besluit van de Raad van 20 juli 1998 houdende aanvaarding van de externe accountants van de Europese Centrale Bank 7
98/482/EC
*Beschikking van de Raad van 20 juli 1998 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de koppelingseisen voor de aansluiting op analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken (PSTN's) van eindapparatuur (behalve de als gerechtvaardigde uitzondering erkende eindapparatuur ten behoeve van de spraaktelefoondienst), waarin de netwerkadressering, voorzover daarin is voorzien, plaatsvindt door middel van DTMF-signalering (Dual Tone Multi Frequency) 8
Commissie
98/483/EC
*Beschikking van de Commissie van 20 juli 1998 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor vaatwassers (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2102) (1) 12
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top