EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:211:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 211, 29 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 211
41e jaargang
29 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1660/98 van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 1998 tot en met 31 december 1999 1
*Verordening (EG) nr. 1661/98 van de Commissie van 27 juli 1998 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 3
Verordening (EG) nr. 1662/98 van de Commissie van 28 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 1663/98 van de Commissie van 28 juli 1998 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 7
*Verordening (EG) nr. 1664/98 van de Commissie van 28 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1201/89 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen 9
Verordening (EG) nr. 1665/98 van de Commissie van 28 juli 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1998 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees dat bij de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië is vastgesteld 11
Verordening (EG) nr. 1666/98 van de Commissie van 28 juli 1998 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Oostenrijkse interventiebureau 12
Verordening (EG) nr. 1667/98 van de Commissie van 28 juli 1998 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Zweedse interventiebureau 17

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/475/EC
*Beschikking van de Commissie van 11 februari 1998 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en met de werking van de EER-Overeenkomst wordt verklaard (Zaak IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont) (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1290) (1) 22

Bericht aan de lezers s3
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top