EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:209:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 209, 25 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 209
41e jaargang
25 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1606/98 van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 met het oog op de uitbreiding ervan tot bijzondere stelsels voor ambtenaren 1
*Verordening (EG) nr. 1607/98 van de Raad van 24 juli 1998 betreffende het verbod op nieuwe investeringen in de Republiek Servië 16
*Verordening (EG) nr. 1608/98 van de Commissie van 23 juli 1998 betreffende het beëindigen van de visserij op zeeduivel door vissersvaartuigen die de vlag voeren van België 18
Verordening (EG) nr. 1609/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 19
Verordening (EG) nr. 1610/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen voor invoercertificaten die in juli 1998 voor bepaalde melkproducten zijn ingediend in het kader van bepaalde tariefcontingenten, geopend bij Verordening (EG) nr. 1374/98 21
*Verordening (EG) nr. 1611/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende machtiging om tafeldruiven die in het verkoopseizoen 1998/1999 uit de markt zijn genomen tot alcohol te verwerken 23
*Verordening (EG) nr. 1612/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 689/92 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus 25
*Verordening (EG) nr. 1613/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot aanpassing van de in Zweden toegekende agromonetaire compenserende steun 26
*Verordening (EG) nr. 1614/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende overgangsmaatregelen betreffende de steunregeling voor hennep voor het verkoopseizoen 1998/1999 27
*Verordening (EG) nr. 1615/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot vaststelling van de minimumprijs bij invoer van krenten en rozijnen voor het verkoopseizoen 1998/1999 en van de compenserende heffing bij niet-inachtneming van deze prijs 28
*Verordening (EG) nr. 1616/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1710/95, (EG) nr. 1711/95 en (EG) nr. 1905/95 betreffende de regelingen voor de invoer van bepaalde producten van de sector granen uit bepaalde landen 31
*Verordening (EG) nr. 1617/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot vaststelling van de balans met betrekking tot de voorziening van de Azoren en Madeira van producten van de sectoren eieren en slachtpluimvee en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1726/92 33
*Verordening (EG) nr. 1618/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1433/98 bedoelde openbare inschrijving 35
*Verordening (EG) nr. 1619/98 van de Commissie van 24 juli 1998 betreffende de biedingen in het kader van de eerste inschrijving als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1324/98 37
Verordening (EG) nr. 1620/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten, die in juli 1998 worden ingediend op grond van de regelingen waarin is voorzien bij de Europa-overeenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije en Roemenië, van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten, en van de regeling waarin is voorzien bij de Interim-overeenkomst tussen de Gemeenschap en Slovenië 38
Verordening (EG) nr. 1621/98 van de Commissie van 24 juli 1998 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst 40
Verordening (EG) nr. 1622/98 van de Commissie van 24 juli 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 42
*Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 46
*Richtlijn 98/60/EG van de Commissie van 24 juli 1998 tot wijziging van Richtlijn 74/63/EEG van de Raad inzake ongewenste stoffen en producten in diervoeding (1) 50

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten
98/472/EC, ECSC, EURATOM
*Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 1998 houdende benoeming van leden van het Gerecht van eerste aanleg 52
Commissie
98/473/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 juli 1998 tot wijziging van Beschikking 87/257/EEG met betrekking tot de lijst van inrichtingen in de Verenigde Staten van Amerika die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 1995) (1) 54
98/474/EC
Beschikking van de Commissie van 16 juli 1998 betreffende de invoercertificaten voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe en Namibië (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 2246) 59
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top