Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 200, 16 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 200
41e jaargang
16 juli 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1506/98 van de Raad van 13 juli 1998 tot vaststelling van een concessie in de vorm van een communautair tariefcontingent voor hazelnoten ten gunste van Turkije (1998) en tot schorsing van bepaalde concessies 1
*Verordening (EG) nr. 1507/98 van de Raad van 13 juli 1998 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit India en Oekraïne en tot definitieve inning van het ingestelde voorlopige recht 4
*Verordening (EG) nr. 1508/98 van de Raad van 13 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2398/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van katoenachtig beddenlinnen van oorsprong uit Egypte, India en Pakistan 9
Verordening (EG) nr. 1509/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 1510/98 van de Commissie van 15 juli 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1261/96 tot vaststelling van de geraamde balans voor de voorziening van de Canarische Eilanden met de producten van de sector wijn waarvoor de in de artikelen 2 tot en met 5 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde specifieke regeling geldt 13
*Verordening (EG) nr. 1511/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van een toeslag op de steun voor tomatenconcentraat en daarvan afgeleide producten voor het verkoopseizoen 1997/1998 16
Verordening (EG) nr. 1512/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen 18
Verordening (EG) nr. 1513/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1978/97 geopende permanente openbare inschrijving 21
Verordening (EG) nr. 1514/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in juli 1998 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in Canada 23
Verordening (EG) nr. 1515/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 24
Verordening (EG) nr. 1516/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee 26
*Verordening (EG) nr. 1517/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1164/89 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de steun voor vezelvlas en hennep 28
*Verordening (EG) nr. 1518/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de minimumprijs en het steunbedrag voor verwerkte producten op basis van tomaten voor het verkoopseizoen 1998/1999 29
Verordening (EG) nr. 1519/98 van de Commissie van 15 juli 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/454/EC
*Aanbeveling van de Raad van 6 juli 1998 voor de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap 34
*Mededeling over de datum van inwerkingtreding van Protocol I tot vaststelling van de voorwaarden inzake gemengde vennootschappen als bedoeld in de Overeenkomst inzake de visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Letland 45
Toezichthoudende Autoriteit van de EVA
46/98/COL
*Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 46/98/COL van 4 maart 1998 betreffende de vaststelling van twee besluiten op het gebied van de mededinging, respectievelijk inzake de bepaling van de relevante markt voor het mededingingsrecht in de Europese Economische Ruimte (EER) en inzake overeenkomsten van geringe betekenis die niet onder artikel 53, lid 1, van de EER-Overeenkomst vallen 46
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top